EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М. А. Волошин, Ю. Ю. Абросімов, Л. Б. Захарцова

  ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОПЛІДНОГО ВВЕДЕННЯ СТАФІЛОКОКОВОГО АНАТОКСИНУ НА ПОКАЗНИКИ МАСИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ У ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ


  Про автора: М. А. Волошин, Ю. Ю. Абросімов, Л. Б. Захарцова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Дисплазія сполучної тканини, в тому числі недиференційована, нині є однією з недостатньо вивчених проблем у медицині. В роботі вивчено вплив внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину на показники маси внутрішніх органів щурів (серце, печінка) у постнатальному періоді. Виявлено, що після пренатальної дії антигену у щурів розвиваються ознаки вісцеромегалії, що виражено до 30-ї доби постнатального життя і є проявом синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини.
  Ключові слова стафілококовий анатоксин, пренатальний вплив, серце, печінка, вісцеромегалія
  Список цитованої літератури
  • Arsentyev V. G. Poliorgannyie narusheniya pri displaziyah soedinitelnoy tkani u detey i podrostkov / V. G. Arsentyev, T. I. Arzumanova, M. V. Aseyev [i dr.] // Pediatriya. – 2009. — T. 87, No 1. — S. 135-138.
  • Voloshin N. A. Vistseromegaliya novorozhdennyih: morfologicheskie aspekty / N.A. Voloshin, E.A. Grigoreva, M. B. Vovchenko [i dr.] // – Kharkiv: HDMU, - 2004.- 123 s.
  • Voloshin N. A. Vnutriutrobnaya antigennaya stimulyatsiya kak model dlya izucheniya simptomokompleksa vistseromegalii / N. A. Voloshin, E. A. Grigoreva, M. S. Scherbakov // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. – 2006. – T. 9, No4. – S. 57–59.
  • Voloshin N. A. Eksperimentalnaya model razvitiya sindroma nedifferentsirovannoy displazii soedinitelnoy tkani / N. A. Voloshin, E. A. Grigoreva // Patologiya. – 2009. – T. 6, No1. – S. 39–42.
  • Lebedinets O. M. Osoblivosti dynamiky masy tila i sertsya schuriv pislya vplyvu antigeniv v antenatalnomu periodi / O. M. Lebedinets, M. A. Voloshyn, Yu. G. Reznichenko // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. – 2013. – T. 16, No1, ch. 1 (61) – S. 127–131.
  • Tsimbalista O. L. Syndrom nedyferentsiyovanoyi displaziyi spoluchnoyi tkanyny u ditey, hvoryh na uskladnenu pozalikarnyanu pnevmoniyu / O. L. Tsimbalista, O. I. Gavrylyuk // Zdorovye rebenka. – 2011. – No 3(30). – S. 52-54.
  • Chugin S. V. Vliyanie vnutriutrobnogo vvedeniya antigena na formirovanie limfoidnoy tkani parenhimatoznyih organov krys v rannem postnatalnom periode / S. V. Chugin, M. S. Scherbakov, M. B. Vovchenko // Ukrayinskiy morfologichniy almanah. – 2010. – T. 8, No 2. – S. 225-227.
  • Tong S.Y.C. Colonization, Pathogenicity, Host Susceptibility and Therapeutics for Staphylococcus aureus: What is the Clinical Relevance? / Steven Y.C. Tong, Luke F. Chen [et al.] // Semin Immunopathol. – Mar - 2012. – № 34(2). – P. 185–200.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(47) 2 частина 2014 рік , 090-093 сторінки, код УДК 611.013.9:[615.371:579.861]:611.1/.6 – 026.53] – 053.31