EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П. В. Хоменко

  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ»


  Про автора: П. В. Хоменко
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті обґрунтовано методолого-теоретичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в системі професійної підготовки фахівця галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» та перевірено ефективність розробленої програми у освітньому процесі вищих навчальних закладів. Розроблено навчальну комп’ютерну програму у єдності трьох компонентів: навчальний блок «Методи діагностики функціонального стану організму у фізичній реабілітації, фізичній культурі та спорті», експериментальний блок та підсистема комплексного тестового контролю знань.
  Ключові слова інформаційно-комунікаційні технології, навчальна комп’ютерна програма, інформаційна компетентність
  Список цитованої літератури
  • Genseruk G. R. Pіdgotovka majbutnіh uchitelіv fіzichnoї kul'turi do zastosuvannja іnformacіjnih tehnologіj u profesіjnoї dіjal'nostі : avtoref. dis. … kand. ped. Nauk : spec. 13.00.04 «Teorіja ta metodika profesіjnoї osvіti» / G. R. Genseruk. – Ternopіl', - 2005. – 20 s.
  • Homenko P. V. Metodi dіagnostiki funkcіonal'nogo stanu organіzmu ljudini: navch. komp’juter. progr. // A. V. Fastіvec', P. V. Homenko. – Poltava, - 2015. – A. s. № 60594 vіd 09.07.2015 r.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(53) 1 частина 2015 рік , 146-150 сторінки, код УДК 378.22: 796: [004]