EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Половик О.Ю.

  ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ ТА ВНУТРІШНЬООРГАННОГО МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ВУЗЛА ЛЮДИНИ


  Про автора: Половик О.Ю.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У людей похилого віку часто зустрічаються захворювання трійчатого нерва та вегетативних вузлів, що супроводжуються різнобічною симптоматикою, яка проявляється вегетативно-судинними, трофічними порушеннями та прозопалгією, що ускладнюють діагностику та вибір раціонального методу лікування. На напівтонких серійних зрізах під нижньощелепного вегетативного вузла виявлені артеріальні мікросудини, які по сполучнотканинних перетинках, що відходять від капсули вузла проникають вглиб самого вузла. Дослідження їх топографії підтверджують, що замкнутий кільцевий принцип організації внутрішньовузлового кровоносного мікроциркулятор-ного русла і значний за протягом контакт між капілярами, посткапілярними венулами та нейроцитами забезпечують постійне функціонування цього вузла як органа і є найважливішим фактором забезпечення транспортних комунікацій для вікової перебудови цього вузла.
  Ключові слова вегетативна нервова система, піднижньощелепний вегетативний вузол, оболонки, мікроциркуляція
  Список цитованої літератури
  • Gorbachenko O. B. Dіagnostika ta lіkuvannja ganglіonіtіv shhelepno-licevoї dіljanki z pozicіj zalezhnostі roztashuvannja vegetativnih vuzlіv golovi vіd formi cherepa ljudini / O. B. Gorbachenko, O. Ju.Polovik, V.G. Rozhnov [ta іn.] // Vіsnik problem bіologії і medicini. – 2011. – № 2. – T. 2. – S. 60-62
  • Kolosov N. G. Strukturnaja organizacija vegetativnyh gangliev / N.G. Kolosov, A.Ja. Habarova // L. : Nauka, Leningradskoe otd. – 1978. – 78 s.
  • Rozhnov V. G. Topografoanatomіchnі ta gіstologіchnі osoblivostі budovi pіdnizhn'oshhelepnogo vuzla u osіb pohilogo ta starechogo vіku / V.G. Rozhnov // dis.kand.med.nauk. – Poltava. -1997. – 116 s.
  • Nylokken K. Impaired vascular responses to parasympathetic nerve stimulation and muscarinic receptor activation in the submandibular gland in nonobese diabetic mice / E.I. Berggreen, K. Nylokken, N. Delaleu [et al.] // Arthritis Res Ther. - 2009,Vol. 11(1), 18 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(54) 2 частина 2015 рік , 137-139 сторінки, код УДК 611.891.56-053.9