EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С. В. Харченко

  ЗАГАЛЬНА ПРОТЕОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТКАНИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ


  Про автора: С. В. Харченко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація При опіковій хворобі на 1-у і 7-у добу після опіку знижується загальна протеолітична активність у тканинах підшлункової залози щурів, порівняно з контролем.
  Ключові слова експериментальна опікова хвороба, підшлункова залоза, загальна протеолітична активність
  Список цитованої літератури
  • Avetikov D. S. NO-ergichna sistema tkanin slinnih zaloz schuriv v umovah eksperimentalnoyi opikovoyi hvorobi / D.S. Avetikov, V. V. Bondarenko, L. G. Netyuhaylo [ta in.] // Visnik problem biologiyi ta meditsini. – 2012. – Vip.2, Tom 2 (93). – S. 36 – 38.
  • Vakulenko S.V. (Harchenko S.V.). Osoblivosti aktivnosti gidrolitichnih fermentiv pidshlunkovoyi zalozi pri gostromu stresi ta pri vvedenni timopentinu i kontrikalu: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kandidata biol. nauk: spets. 03.00.04 - biohimiya / S. V. Vakulenko. – Kiyiv, - 1998. – 17 s.
  • Dovganskiy A.P. Materialyi k patogenezu ozhogovoy bolezni: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni d-ra med. nauk: spets. 14765 «Patologicheskaya fiziologiya» / A. P. Dovganskiy. – Kishinev, - 1971. – 32 s.
  • Klimenko M. O. Opikova hvoroba (patogenez i likuvannya) / M. O. Klimenko, L. G. Netyuhaylo // – Poltava, - 2009. – 118 s.
  • Netyuhaylo L. G. Mehanizmi opikovoyi hvorobi ta obgruntuvannya zastosuvannya preparatu «Kriohor» dlya yiyi likuvannya: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra med. nauk: spets. 14.03.16 «Patologichna fiziologiya» / L.G. Netyuhaylo. – Harkiv, - 2007. – 34 s.
  • Netyuhaylo L.G. Patogenez opikovoyi hvorobi (v 2-h chastinah) / L.G. Netyuhaylo, S.V. Harchenko, A.G. Kostenko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2011. – No.1. – S. 127 – 131, 131 – 135.
  • Netyuhaylo L. G. Sostoyanie antioksidantnoy sistemyi vnutrennih organov kryis pri ozhogovoy bolezni / L. G. Netyuhaylo, T. A. Suhomlin, Ya. A. Basarab [ta in.] // Byulleten sibirskoy meditsinyi. – 2014. – Tom 13. – No. 3. – S. 51 – 56.
  • Oyvin I. A. Statisticheskaya obrabotka rezultatov eksperimentalnyih issledovaniy / I. A. Oyvin // Patofiziologiya i eksperiment. terapiya. – 1960. – No.4. – S. 80 – 85.
  • Ocheretnyuk A. A. Korrektsiya morfologicheskih izmeneniy v legkih kryis infuzionnyimi rastvorami pri eksperimentalnoy ozhogovoy bolezni / A. A. Ocheretnyuk, O. A. Yakovleva, O. V. Palamarchuk // Meditsina i obrazovanie v Sibiri. – 2015. – No. 2.
  • Pasechka N. V. Morfologiya kishki pri opikoviy hvorobi ta pislya korektsiyi enterosorbentami: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra med. nauk: spets. 14.03.16 «Gistologiya, tsitologiya, embriologiya» / N. V. Pasechka. – Kiyiv, - 1996. – 47 s.
  • Peretyagin S. P. Sostoyanie trombotsitarnogo zvena sistemyi gemostaza, prooksidantnogo i antioksidantnogo potentsialov v dinamike ozhogovoy bolezni / S.P. Peretyagin, O.V. Kostina // Klinich. lab. diagnostika.-2011. No.4. S. 33 –35.
  • Ugolev A. M. Issledovaniya pischevaritelnogo aparata u cheloveka / A.M. Ugolev, N.N. Iezuitova, U.G. Masevich // - L.: Nauka. - 1969. – 216 s. 
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(57), 2016 рік , 148-150 сторінки, код УДК [577.15 + 611.37]: 616 – 001.17 – 092.9