EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. І. Шепітько, Т. А. Скотаренко, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко

  УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИ НАДНИРНИКІВ ПРИ ГОСТРОМУ АСЕПТИЧНОМУ ПЕРИТОНІТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ ВВЕДЕННЯМ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ


  Про автора: В. І. Шепітько, Т. А. Скотаренко, Г.А. Єрошенко, О.Д. Лисаченко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі проведене ультраструктурне дослідження пучкової зони кори наднирників при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного запалення очеревини. Встановлено, що асептичний перитоніт викликає в пучковій зоні кори наднирників деструктивні зміни, які проявляються на 3 добу спостереження дистрофічними змінами ядер і органел. До 7 доби експерименту визначаються деструктивні зміни з боку органел. Введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого перитоніту викликає збільшення ліпідних включень та незначні дистрофічні зміни мітохондрій на 3 добу, та попереджає виникнення деструктивних змін в спонгіоцитах вже на 7 добу спостереження, що проявляється відновленням ультраструктури мітохондрій та ендоплазматичної сітки.
  Ключові слова наднирники, спонгіоцити, асептичне запалення, кріоконсервована плацента
  Список цитованої літератури
  • Afanasev Yu. I. Gistologiya, embriologiya, tsitologiya / Yu. I. Afanasev, N. A. Yurina, E. F. Kotovskiy [i dr.] // – M.: GEOTAR-Media, - 2012. – 800 s.
  • Grischenko V. I. Transplantatsiya produktov embriofetoplatsentarnogo kompleksa. Ot ponimaniya mehanizma deystviya k povyisheniyu effektivnosti primeneniya / V. I. Grischenko, A. N. Goltsev // Problemyi kriobiologii – 2002. – T. 1, No. 1. – C. 54–84..
  • Grischenko V. I. Platsenta: kriokonservirovanie, struktura, svoystva i perspektivyi klinicheskogo primeneniya / V. I. Grischenko, T. N. Yurchenko // – H.: SPD FL Brovin A. V., - 2011. – 292 s.
  • Karupu V. Ya. Elektronnaya mikroskopiya / V. Ya. Karupu – K.: Vischa shkola. Glavnoe izd-vo, 1984 – 208 s.
  • Novitskiy V. V. Patofiziologiya: uchebnik: v 2 t. /. V. V. Novitskiy, E. D. Goldberg, O. I. Urazova // – M.: GEOTAR-Media,- 2009. – T. 1. – 848 s.
  • Skotarenko T.A. Reaktsiya kirkovoyi rechovini nadnirnikiv pri gostromu aseptichnomu peritoniti ta yogo korektsiyi vvedennyam kriokonservovanoyi platsenti / T.A. Skotarenko, K.V. ShepItko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2016, No. 1 (55). – S. 156-159.
  • Solodkova O. O. Morfofunktsionalnaya harakteristika nadpochechnikov kryis pri holodovom stresse na fone priema ekstrakta i gidrolizata iz kukumarii yaponskoy / Avtoreferat dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. med. nauk: 03.00.25 / O. A. Solodkova. – Vladivostok, - 2008. – 22 c.
  • Farling P. A. Fiziologiya endokrinnoy sistemyi / P.A. Farling, M.E. Mak Brayn [i dr.] // Zhurnal Vsemirnoy Organizatsii Obschestv Anesteziologov. – 2003. – No. 9. – S. 3–13.
  • Dongmei Cui. Atlas of histology: with functional and clinical correlation / Dongmei Cui, Johnv P. Naftel, William P. Daley [et al.] // - New York; London; Buenos Aires; Hong Kong; Sydney; Tokyo, - 2011. – 439 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(57), 2016 рік , 161-164 сторінки, код УДК 616.453:616.381-002.1-085.362