EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М. М. Ткаченко, С. В. Прокопенко, Л. А. Черкасова

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАТИВНИХ СОНОГРАФІЧНИХ РОЗМІРІВ МАТКИ ТА ЯЄЧНИКІВ У РІЗНІ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТІЛА ДІВЧАТ ЕКТОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ


  Про автора: М. М. Ткаченко, С. В. Прокопенко, Л. А. Черкасова
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У дівчат із ектоморфним соматотипом в кожну фазу менструального циклу із 13 можливих регресійних моделей (з коефіцієнтом детермінації R2 більшим 0,5) сонографічних параметрів матки та яєчників (6 матки, 6 яєчників та яєчниково-маткового індексу) в залежності від сумарного комплексу антропо-соматотипологічних ознак побудовано: в фолікулінову фазу – 12 (за винятком довжини лівого яєчника, R2 від 0,647 до 0,902); в фазу овуляції – 13 (R2 від 0,661 до 0,902); в лютеїнову фазу – 13 (R2 від 0,535 до 0,902). Незалежно від фази менструального циклу найбільш часто до моделей входять обхватні розміри (від 36,4 до 39,3 %) та діаметри тіла (від 16,4 до 20,4 %) та, лише в фолікулінову фазу, поздовжні розміри (16,7 %), а в лютеїнову фазу – ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (18,2 %).
  Ключові слова регресійні моделі, матка, яєчники, сонографічне дослідження, дівчата, розміри тіла
  Список цитованої літератури
  • Bunak V. V. Antropometriya / V. V. Bunak // – M.: Uchmedgiz Narkomprosa RSFSR, - 1941. – 368 s.
  • Zaytsev V. M. Prikladnaya meditsinskaya statistika. Uchebnoe posobie / V. M. Zaytsev, V. G. Liflyandskiy, V. I. Marinkin // – «Izdatelstvo Foliant», - 2006. – 432 s.
  • Kapustin S. V. Ultrazvukovoe issledovanie v tablitsah i shemah / S. V. Kapustin, S. I. Pimanov // – Moskva: Triada-H, -2003. – 64 s.
  • Levkivska I. G. Ehometrichni pokazniki matki miskih divchatok podillya v rizni fazi menstrualnogo tsiklu / I. G. Levkivska // Klinich. anatomiya ta operat. hirurgiya. – 2010. – T. 9, No. 3. – S. 15-20.
  • Levkivska I. G. Morfometrichni pokazniki matki y yaechnikiv u divchatok riznih somatotipiv za danimi sonografiyi ta yih zv'azki iz antropo-somatotipologichnimi parametrami: avtoref. dis. ... kand. med. nauk : 14.03.01 / I. G. Levkivska; Vinnits. nats. med. un-t im. M. I. Pirogova. – Vinnitsya, - 2011. – 22 s.
  • Mun S. A. Regressionnyiy analiz v mediko-biologicheskih issledovaniyah: metodicheskie rekomendatsii / S. A. Mun, A. N. Glushkov, T. A. Shternis [i dr.] // – Kemerovo: KemGMA, -2012. – 115 s.
  • Syirova O. V. Ultrazvukovaya anatomiya vnutrennih polovyih organov devushek 17-19 let s razlichnyimi formami taza i tipami teloslozheniya: avtoref. diss. … kand. med. nauk / O. V. Syirova // – Saratov, -2008. – 30 s.
  • Chayka G. V. Konstitutsionalni zakonomirnosti stanovlennya zhinochoyi statevoyi sistemi u praktichno zdorovih osib pidlitkovogo ta yunatskogo viku : avtoref. dis. ... d-ra med. nauk: 14.01.01, 14.03.01 / G. V. Chayka; Vinnits. nats. med. un-t im. M. I. Pirogova. – Vinnitsya, - 2011. – 36 s.
  • Chayka G. V. Modelyuvannya normativnih ultrazvukovih parametriv matki i yaechnikiv v rizni fazi menstrualnogo tsiklu u divchat pidlitkovogo ta yunatskogo viku riznih morfotipiv v zalezhnosti vid osoblivostey budovi ta rozmiriv tila / G. V. Chayka // Visnik morfologiyi. – 2010. – T. 16, No. 4. – S. 821-823.
  • Carter J. L. Somatotyping – development and applications / J. L. Carter, B. H. Heath // – Cambridge University Press. – 1990. – 504 p.
  • Heymsfield S. B. Anthropometric measurement of muscle mass: revised eyuatiens for calculating bone–free arm muscle area / S. B. Heymsfield // Am. J. Clin. Nutz. – 1982. – Vol. 36, № 4. – Р. 680-690.
  • Matiegka J. The testing of physical efficiency / J. Matiegka //Amer. J. Phys. Antropol. – 1921. – Vol. 2, № 3. – P. 25-38.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(58), 2016 рік , 066-071 сторінки, код УДК 100.42:621.90.02.001.5:612.627:612.621:575.191:613.954