EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. О. Доброскок

  РЕАКЦІЯ СКЛАДОВИХ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ РОТОВОЇ РІДИНИ НА ДЕЗІНТОКСИКАЦІЙНУ ТЕРАПІЮ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ОДОНТОГЕННИМ ОСТЕОМІЄЛІТОМ ТІЛА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ


  Про автора: В. О. Доброскок
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В представленій роботі наведено узагальнені результати вивчення впливу дезінтоксикаційної терапії на рівень прозапальних та протизапальних інтерлейкінів в ротовій рідині у 37 дітей віком від 7 до 12 років з гострим одонтогенним остеомієлітом тіла нижньої щелепи. Встановлено, що при додатковому залученні до складу комплексу лікувальних заходів інфузій «Реосорбілакту» в групі порівняння вдається досягти більш вираженої нормалізації рівнів складових компонентів цитокінового профілю за більш короткий проміжок часу.
  Ключові слова діти, одонтогенний остеомієліт, інтерлейкіни, лікування
  Список цитованої літератури
  • Dobroskok V. O. Gostriy gniyniy limfadenit schelepno-litsovoyi dilyanki u ditey: stomatologichniy status, fiziko-himichni ta biohimichni vlastivosti rotovoyi ridini / V. O. Dobroskok // Aktualni problemi suchasnoyi meditsini: Visn. Ukr. med. stomat. akad. – 2013. – T. 13, No. 1. – C. 339–341.
  • Ioffe O. Yu. Efektivnist plazmozaminnika «Reosorbilakt» v kompleksnomu likuvanni flegmogozno-nekrotichnoyi beshihi / O.Yu. Ioffe, Ya. Y. Krizhanovskiy, V.S. Kulbaka // - Lviv, - 2012. – S. 180-183.
  • Kabanova A. A. Metod opredeleniya sposobnosti mikroorganizmov vozbuditeley gnoyno-vospalitelnyih protsessov chelyustno-litsevoy oblasti formirovat bioplenki / A.A. Kabanova, F.P. Plotnikov // Sovremennaya stomatologiya. – 2013. - #1. – S.82-84.
  • Lobach Yu. B. Imunologichni porushennya v tkaninah yasen u ditey z zapalnimi nespetsifichnimi zahvoryuvannyami pid nizhnoschelepnih limfatichnih vuzliv ta patogenetichne obgruntuvannya yih korektsiyi v kompleksnomu likuvanni: avtorefer. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.01.22 «Stomatologiya» / Yu.B.Lobach // - Poltava, - 2015. – 25s.
  • Rebrova O. Yu. Statisticheskiy analiz meditsinskih dannyih. Primenenie paketa prikladnyih programm STATISTICA / O.Yu. Rebrova // - M.: Media Sfera, - 2002. – 312 s.
  • Tkachenko P. I. Gostri odontogenni protsesi schelepno-litsevoyi dilyanki v ditey (periostit, osteomielit, limfadenit): navch.- metod. posib. / P. I. Tkachenko, O. V. Gurzhiy, S. O. Bilokon //– Lviv: Kompakt-LV, - 2006. – 101 s.
  • Tkachenko P. I. Kliniko-mikrobiologichna harakteristika gostrogo osteomielitu tila nizhnoyi schelepi u ditey / P. I. Tkachenko, S.O. Bilokon, N.M. Lohmatova // Ukrayinskiy stomatologichniy almanah. – 2007. – No.6. – C. 55–58.
  • Tkachenko P. I. Rol rotovoyi ridini v adaptivnih reaktsiyah organizmu pri gostromu odontogennomu osteomieliti tila nizhnoyi schelepi u ditey / P. I. Tkachenko, V. O. Dobroskok // Ukrayinskiy stomatologichniy almanah. – 2013. – No.1. – S.105-108.
  • Tkachenko P. I. Tsitokinoviy profil rotovoyi ridini pri gostromu gniynomu limfadeniti i gostromu odontogennomu osteomieliti nizhnoyi schelepi u ditey / P.I. Tkachenko, L.E. Vesnina, V.O. Dobroskok [ta in.] // Visnik problem biologiyi i meditsini. – 2013. – No.1(98). – Vip.1. – S. 245– 248.
  • Tkachenko P. I. Klinichna harakteristika gostrogo gniynogo pidnizhnoschelepnogo limfadenitu v ditey ta morfologichni zmini strukturi yasennogo krayu / P. I. Tkachenko, G. A. Eroshenko, Yu. B. Lobach // Ukrayinskiy stomatologichniy almanah. – 2013. – No.1. – S. 88–92.
  • Tkachenko P. I. Riven prozapalnih i protizapalnih interleykiniv u sirovattsi krovi pri gostromu gniynomu limfadeniti ta gostromu odontogennomu osteomieliti nizhnoyi schelepi v ditey / P. I. Tkachenko, L. E. Vesnina, V. O. Dobroskok [ta in.] // Ukrayinskiy stomatologichniy almanah. – 2013. – No. 2. – S. 83–85.
  • Tkachenko P. I. Zapalni protsesi schelepno-litsevoyi dilyanki u ditey: [navchalniy posibnik dlya studentiv visch. med. navch. zakladiv IV rivnya akreditatsiyi, subordinatoriv, likariv-interniv, hirurgiv-stomatologiv, dityachih stomatologiv ta likariv-stomatologiv] / P. I. Tkachenko, S. O. Bilokon, M. P. Mitchenok [ta in.] // – Poltava; Chernivtsi, - 2014. – 191 s.
  • Tkachenko P I. Optimizatsiya dezintoksikatsiynoyi infuziynoyi terapiyi pri odontogennih osteoflegmonah / P I. Tkachenko, O.V.Gurzhiy, S.O. Bilokon [ta in.] // Svit meditsini ta biologiyi. - 2016. – No.1(55). - S. 79-83.
  • Chopiak V. V. Doslidzhennya regulyatornih imunnih mehanizmiv u ditey, scho chasto hvoriyut, ta mozhlivostey yih korektsiyi / V. V. Chopiak [ta in.] // Sovrem. pediatriya. – 2013. – No. 7. – S. 80–87.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(59), 2017 рік , 051-054 сторінки, код УДК 616.716.4-002-053.4-089-08