EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Моісєєва Н.В., Вахненко А.В., Рум’янцева М.О.

  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВОЇ ТА СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМ


  Про автора: Моісєєва Н.В., Вахненко А.В., Рум’янцева М.О.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Хронічне обструктивне захворювання легень має вагоме медико-соціальне та економічне значення, і залишається однією з основних причин захворюваності і смертності в усьому світі. На сьогодні особливу увагу привертають коморбідні стани, коли у пацієнта поєднуються патології бронхолегеневої та серцево-судинної систем. Дане дослідження присвячено пошуку шляхів оптимізації лікування середньотяжкого загострення хронічного обструктивного захворювання легень, ускладненого бронхоектазією на тлі ішемічної хвороби серця. Серед основних порушень Т-клітинного імунітету у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, ускладненим бронхоектазією, на тлі артеріальної гіпертензії визначається Т-клітинний імунодефіцит, з переважно Т-хелперною або Т-супресорною імунною недостатністю. Виявлені типи імунологічних порушень є підставою для проведення імунологічної корекції препаратом Глутоксим. Застосування препарату Глутоксим виявилося ефективним і покращувало імунологічні показники у хворих з різновекторними порушеннями клітинної ланки імунітету. Доповнення стандартної терапії комбінацією Глутоксима і L-аргініну аспартату призводило не тільки до поліпшення показників імунологічного захисту організму, але і до істотного покращeння всіх параметрів якості життя хворих. Поліпшення цих показників сприятливо позначалося і на встановленні комплаенса. Довгострокові спостереження у даних хворих демонстрували зниження кількості загострень, що можливо пов'язано з підвищенням стійкості до стресу у них.
  Ключові слова обструктивний бронхіт, бронхоектази, артеріальна гіпертензія, глутоксим, L-аргінін
  Список цитованої літератури
  • Buch P. Reduced lung function and risk of atrial fibrillation in the Copenhagen City Heart Study / P. Buch, J. Friberg, H. Scharling [et al.] // Eur. - 2003, Vol. 21 (6), P. 1012-1016.
  • Dvoretskiy L. I. Infection and chronic obstructive pulmonary disease / L. I. Dvoretskiy // Consilium Medicum. - 2001. - №3 (12). - P. 587-595.
  • Dankner R. Predictors of cardiac and noncardiac mortality among 14,697 patients with coronary heart disease / R. Dankner, U. Goldbourt, V. Boyko [et al.] // Am. J. Cardiol., - 2003, Vol. 91 (2), P. 121-127.
  • Dzyublik A. Y. Exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: state of the problem / A. Y. Dzyublik, T. A. Pertseva // Ukr. pulmonol Journal. - 2009. - №2. – 10 p.
  • Dyachenko V. V. Place of oral cephalosporins of the III generation in treatment of respiratory system infection // Terapia. Ukranian medical News. - 2010. - №10. - P. 40-42.
  • Feshenko Y. I. Control of chronic obstructive pulmonary disease – whether it is possible today? / Y. I. Feshenko // Health Protection of Ukraine. - Topical number. - 2011. - №1. - P. 1-3.
  • Feshenko Y. I. The new edition of the Global Initiative to guide Obstructive Pulmonary Disease (GOLD) / Y. I. Feshenko // Health Protection of Ukraine. - Topical number. - 2012. - №2 (18). - P. 10-11.
  • Feshenko Y. I. Obstructive pulmonary disease / Y. I. Feshenko, L. A. Yashina, A. M. Polyanskaya [et al.] // - Singapore: - 2004. - 287 p.
  • Gembitskaya T. E. Clinical features, diagnosis and treatment of certain genetically caused diseases of the respiratory system in adults: Thesis of Doctor. med. sciences: 14.00.43 / Proc. Institute of Pulmonology. - Leningrad, - 1987. - 158 p.
  • Global initiative for chronic obstructive lung gisease. WHO, updated 2011.
  • Іlnitsky R. І. Pecularities of іmunologіcal reactivity in patients with chronic obstructive pulmonary disease / R. І. Іlnitsky // Ukr. pulmonol. J. - 2007. - №2 (56). - P. 21-25.
  • Perederiy V. G. Immune status, the principles of evaluation and correction of immune disorders / V. G. Perederiy, A. M. Zemskov, N. G. Bychkov [et al.] // - K.: Health Protection, - 1995. – 211 p.
  • Rabe K. F. Roflumilast for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease / K. F. Rabe // Expert Rev Resp Med. - 2010. - Vol. 4. - P. 543-555.
  • Soodaeva S. K. Oxidant and antioxidant system in chronic obstructive pulmonary disease / S. K. Soodaeva // Chronic obstructive pulmonary disease. - SPb.: Nevsky dіalekt, - 1998. - P. 92-111.
  • Tager M. Evidense of a defective thiol status of alveolar macrophages from COPD patients and smokers. COPD / M. Tager, A. Biecyk, T. Kohnelin [et al.] // Free Radic. Biol. Med. - 2000. - Vol. 29, №11. - P. 1160-1165.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(59), 2017 рік , 064-068 сторінки, код УДК 616.23/24:616.2]-031-085