EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О. A. Казаков

  СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПІДЛІТКОВОГО АЛКОГОЛІЗМУ


  Про автора: О. A. Казаков
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Розширення у сучасній Україні ринку алкогольних напоїв, їх розмаїття та легкість придбання, нав'язлива реклама, а також дуже розповсюджена серед населення країни своєрідна традиція вживання алкоголю стають причинами раннього вживання алкоголю та алкоголізації дітей і молоді. Проведене дослідження встановило, що у першій групі співвідношення юнаків і дівчат, які зловживали легкими алкогольними напоями було 3:2, а серед хворих на алкоголізм з цієї групи меншим – 2:1. Ці дані свідчать про збільшення частки дівчат, які зловживають легкими алкогольними напоями. У другій групі підлітків переважали юнаки - 30 осіб (83,3%).
  Ключові слова алкоголь, підлітки, алкоголізм
  Список цитованої літератури
  • Borisenko V.V. Epidemiologiya epizodicheskih zloupotrebleniy pri alkogolnoy zavisimosti s uchetom geliogeofizicheskih faktorov / V.V. Borisenko // Svit meditsini ta biologiyi. – 2014. – No.1 (43) – S. 21-25..
  • Borisenko V.V. Sovremennyie predstavleniya ob epizodicheskom upotreblenii alkogolem i zapoynyih formah alkogolnoy zavisimosti / V.V. Borisenko // Visnik Ukrayinskoyi medichnoyi stomatologichnoyi akademiyi "Aktualni problemi suchasnoyi meditsini" – 2014. – T. 14 vipusk 3 (47) – S. 290-294.
  • Valentik Yu. V. Alkogolnyie psihozyi u podrostkov i lits molodogo vozrasta / Yu. V.Valentik , O. V. Levochkina // Lechenie i profilaktika bolezney zavisimosti: materialyi Ros. konf. 28-30 maya 2008 g. — S. 13-18.
  • Maksymova N. Yu. Psykholohichna profilaktyka vzhyvannia pidlitkamy alkoholiu ta narkotykiv. - K.: VShOL, 2011. - 208 s.
  • Maksymova N.Yu. Profilaktyka skhylnosti do alkoholoiu ta narkotykiv i psykhokorektsiina robota z pidlitkamy hrupy ryzyku / N.Yu. Maksymova // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. - 2000. – No. 2. - C. 2-4.
  • Ozerskyi I.V. Problemy narkomanii ta alkoholizmu v pidlitkovomu vitsi ta shliakhy yikh poperedzhennia/ I.V. Ozerskyi // Ekonomika. Finansy. Pravo. - 2004. – No. 5. - C. 33-37.
  • Epidemii alkoholizmu ta narko- ta toksykomanii u dzerkali medychnoi statystyky MOZ Ukrainy: analityko-statystychnyi dovidnyk / [Holubchykov M. V., Kravchuk N. H., Petrychenko O. O. ta in.] / Akademiia medychnykh nauk Ukrainy, Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy; Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy; DU «Instytut nevrolohii, psykhiatrii ta narkolohii AMN Ukrainy». — Kharkiv, 2009. — 168 s.
  • Psykhiatriia i narkolohiia : [pidruchnyk] / Za red. prof. O. K. Naprieienka. - K.: VSV «Medytsyna», 2011. - 528 s.
  • Tabachnikov S. I. Psykhosotsialni, klinichni ta terapevtychni aspekty suchasnoho patomorfozu alkoholnoi zalezhnosti / S. I. Tabachnikov, K. D. Haponov // Arkhiv psykhiatrii. – 2012. – T. 18. – No. 1 (68). – S. 53-60.
  • Sotsialna robota z pidlitkamy ta moloddiu: problemy, poshuky, perspektyvy. - K.: UDTsSSM, 2000. - 275 s.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(60), 2017 рік , 063-065 сторінки, код УДК 616.89-008.441.13-053.6