EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Жураківський В. М.

  ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИНІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ФІБРОМІОМОЮ МАТКИ І ЕСТРАГЕНІТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ


  Про автора: Жураківський В. М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Першу (дослідну) групу склали 60 хворих, які поділялись на 2 підгрупи: 1а підгрупа – 40 хворих з фіброміомою матки і екстрагенітальною патологією (ожиріння і гіпертонічна хвороба), отримували базову терапію (агоністи гонадотропін-релізінг гормону (3,6 мг х 3 рази через 28 днів), гепатопротектори (1к х 3 рази), седативні (1к х 3 рази)) в поєднанні з аторвастатином по 20 мг на добу впродовж 6 місяців; 1б підгрупа – 20 – хворих з тією ж патологією, які отримували тільки базову терапію. У таких хворих відмічається статистично значуще збільшення естрадіолу і фолікулостимулюючого гормону при відносній прогестероновій недостатності, а також достовірне підвищення в сироватці крові холестерину і атерогенної фракції ліпопротеїнів та зниження ліпопротеїнів високої щільності. Застосування комплексного лікування призводить до нормалізації гормонального обміну та менструальної функції через 3 місяці після останньої ін’єкції аналога Гн-РГ, проте слід зазначити, що рівень естрадіолу та прогестерону у жінок 1а підгрупи був достовірно менший, ніж у підгрупі 1б. Застосування комплексного лікування приводить до: зменшення об’ємів маток у підгрупі 1а на 40%, у підгрупі 1 б на 26% , фіброматозних вузлів відповідно на 66% та 38%. Упродовж всього періоду лікування в підгрупі 1а середні об’єми матки і фіброматозних вузлів були меншими, ніж у підгрупі 1б. Така різниця в об’ємах маток і фіброматозних вузлів у досліджуваних підгрупах пов’язана, на нашу думку, із застосуванням аторвастатину, який призводить до зменшення маси тіла та зниження кількості жирової тканини, яка є депо естрогенів в організмі жінки.
  Ключові слова гіперпластичні процеси матки, ліпідний обмін, статеві гормони, статини
  Список цитованої літератури
  • Csatlós E. Uterine leiomyoma / E. Csatlós, J. Jr. Rigó, I. Szabó [et al.] // Orv. Hetil. – 2010. – Vol. 151, № 42. – P. 1734–1741.
  • Ezem B. U. Krukenberg tumour simulating uterine fibroids and pelvic inflammatory disease / B. U. Ezem, C. C. Osuagwu, I. V. Onyiaorah // Niger. J. Clin. Pract. – 2010. – Vol. 13, № 3. – P. 336–337.
  • Kuricheva N. Yu. Differentiated approach to the treatment of endometrial hyperplastic processes in women in the perimenopausal period / N. Yu. Kuricheva // Medytsyna siohodni i zavtra . – 2010. – № 1. – P. 28–32.
  • Lethaby A. Fibroids (uterine myomatosis, leiomyomas) / A.Lethaby, B.Vollenhoven // Clin. Evid. – 2011.– Vol. 41,№ 12. – P. 83–89.
  • Munro M. G. FIGO classification system (PALM-COEIN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age / M. G. Munro, H. O. Critchley, M. S. Broder [et al.] // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2011. – Vol. 113, № 1. – P. 3–13.
  • Scheurig-Muenkler C. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids: long-term changes in disease-specific symptoms and quality of life / C. Scheurig-Muenkler, A. Lembcke, V. Froeling [et al.] // Hum. Reprod. – 2011. – Vol. 23, № 7. – P 74–79.
  • Tanfin Z. Endothelin-1: physiological and pathological roles in myometrium / Z. Tanfin, D. Leiber, P. Robin [et al.] // Int. J. Biochem. Cell. Biol. – 2011. – Vol. 43, № 3. – P. 299–302.
  • Tsuiji K. Inhibitory effect of curcumin on uterine leiomyoma cell proliferation / K. Tsuiji, T. Takeda, B. Li [et al.] // Gynecol. Endocrinol. – 2011. – Vol. 27, № 7. – P. 512–517.
  • Wei L. H. Histone Deacetylase 6 Regulates Estrogen Receptor {alpha} in Uterine Leiomyoma / L. H. Wei, P. L. Torng, S. M. Hsiao [et al.] // Reprod Sci. – 2011. – Vol. 3, № 6. – P. 432–437.
  • Ventskivska I. B. Differential treatment of endometrial hyperplastic processes against the background of internal endometriosis / I. B. Ventskivska , L.P. Kuzmiuk // Zdorovie zhenshchiny. – 2010. – № 9. – P. 129–131.
  • Voogt M. J. Uterine Fibroid Embolisation for Symptomatic Uterine Fibroids: A Survey of Clinical Practice in Europe / M. J. Voogt, M. J. Arntz, P. N. Lohle [et al.] // Cardiovasc. Intervent. Radiol. – 2010. – Vol. 29, № 12. – P. 395–399.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(61), 2017 рік , 022-026 сторінки, код УДК 618.14 – 089 + 618.14 + 618.14-006
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-3-61-22-26