EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Л. В. Натрус, І. М. Рижко, Г. І. Козак, О. І. Кривошеева, Л. О. Стеченко

  УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ КЛІТИН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ШКІРИ ЩУРІВ В УМОВАХ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ТА ГІПЕРГЛІКЕМІЇ


  Про автора: Л. В. Натрус, І. М. Рижко, Г. І. Козак, О. І. Кривошеева, Л. О. Стеченко
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті представлені ультраструктурні дослідження динаміки (7, 14 доба) гоєння опікової рани шкіри білих статевозрілих щурів-самців лінії Вістар масою 180-210 г без соматичної патології (контроль) (n=14) та зі стійкою некорегованою гіперглікемією змодельованою стрептозотоцином (n=14). Особлива увага була приділена вивченню характеру міжклітинної взаємодії в сполучнотканинному регенераті дерми піддослідних тварин. Виявили суттєву перебудову структурної організації фібробластів та макрофагів. Фібробласти мають більш округлу форму, невелику кількість відростків, які значно скорочені та ознаки затримки диференційовки у спеціалізовані клітини. Макрофаги також втрачають частину своїх відростків, а у цитоплазмі цих клітин зменшується кількість первинних та вторинних лізосом, при цьому накопичуються залишкові тільця з елементами пошкоджених органел. У більшості мітохондрій відмічаються деструктивно змінені кристи та набряк матриксу. Виявлені ознаки затримки ангіогенезу і порушення трофіки підлеглих тканин дерми за рахунок розширення розмірів середньої оболонки у судинах артеріального типу та інтенсивного утворення глікозаміногліканів. Співставлення отриманих даних із раніш виявленими особливостями регенерації шкіри у тварин з опіковою травмою та порушенням вуглеводного обміну шляхом патоморфологічного та гістохімічного аналізу надають підставу визначити, що в значній мірі погіршення і пролонгація гоєння ран обумовлено зміною міжклітинної взаємодії у сполучнотканинному регенераті.
  Ключові слова клітинні реакції сполучної тканини, опікова травма, стійка некорегована гіперглікемія
  Список цитованої літератури
  • Karupu V.Ya. Elektronnaya mikroskopiya / V. Ya. Karupu // – Kiev: Vischa shkola, - 1984. – 208 s.
  • Eming S. A. Wound repair and regeneration: mechanisms, signaling, and translation / S.A. Eming, P. Martin, M. Tomic-Canic // Sci Transl Med.- 2014.-Vol.6(265).- P.1-36.
  • Diegelmann R. F. Wound healing: an overview of acute, fibrotic and delayed healing/ R.F. Diegelmann, M.C. Evans // Front Biosci.-2004.- Vol.- 9.- P.283-289.
  • Hayat M.A. Principles and techniques of electron microscopy: biological applications / M.A. Hayat // – Cambridge: Cambridge University Press, - 2000. – 543 p.
  • Heng M. C. Wound healing in adult skin: aiming for perfect regeneration / M. C. Heng // Int J Dermatol. - 2011.- Vol.50(9).- P.1058-1066.
  • Fadini G. P. Concise review: diabetes, the bone marrow niche, and impaired vascular regeneration / G.P. Fadini, F.Ferraro, F.Quaini [et al.] // Stem Cells Transl Med.– 2014.- Vol.3(8).- P.949-957.
  • Kryczka J. Leukocytes: The Double-Edged Sword in Fibrosis / J. Kryczka, J. Boncela // Mediators Inflamm.-2015.
  • Kolesova N. A. Dynamic of connective-tissue cell reactions of the skin of white rats with burn injury and persistent uncorrected yperglycemia / N.A.Kolesova, L.V. Natrus, V.I. Litvinenko [et al.] // Medichna nauka Ukraí̈ni.-2016.-Vol. 12(3-4).- P.4-11.
  • Loots M. A. Differences in cellular infiltrate and extracellular matrix of chronic diabetic and venous ulcers versus acute wounds / M.A. Loots [et al.] //J Invest Dermatol. -1998.- Vol.111(5).- P.850-857.
  • Liu Y. Wound repair by bone marrow stromal cells through growth factor production / Y.Liu., D.S. Dulchavsky, X.Gao // J Surg Res.- 2006.-Vol.136(2).- P.336-341.
  • 10.Martin P. Wound healing-aiming for perfect skin regeneration / P.Martin / Science.-1997.- Vol. 276(5309).- P.75-81.
  • Ochoa O. Chemokines and diabetic wound healing / O.Ochoa, F.M. Torres, P.K. Shireman// Vascular.-2007.-Vol.15(6).-P.350-355.
  • Shekhter A.B. Inflammation, adaptive regeneration and dysregeneration (intercellular interaction analysis) / A.B. Shekhter // Arkh Patol. -1991.-Vol.53(7) .-P.7-14. (in Russian)
  • Sindrilaru A. An unrestrained proinflammatory M1 macrophage population induced by iron impairs wound healing in humans and mice / A. Sindrilaru, T.Peters, S.Wieschalka [et al.] // J Clin Invest.-2011, Vol.121(3).-985-997.
  • Sheets A.R. Matrix- and plasma-derived peptides promote tissue-specific injury responses and wound healing in diabetic swine/ A.R. Sheets , C.J. Massey, S.M. Cronk [et al.] // J Transl Med. -2016.-Vol.14(1).- 197.
  • Whiting D.R. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030 / D.R. Whiting, L. Guariguata, C.Weil [et al.] // Diabetes Res Clin Pract. – 2011.- Vol.94(3).- P.311-321.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(62), 2017 рік , 157-162 сторінки, код УДК 616-018.2-091-008.9:[616-001.17+616.153.455-008.61]:57.084.1
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-157-162