EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В. Ф. Черемісіна, А. І. Березнякова

  СТАН АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ І ДІЯ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ 4 ТА 6 ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛЬВЕОЛІТІ


  Про автора: В. Ф. Черемісіна, А. І. Березнякова
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі представлені результати по виявленню взаємозв’язків між вмістом цитокінів та функціональною активністю тромбоцитів у щурів з порушенням обміну кісткової тканини пародонта при альвеоліті. При цьому захворюванні підвищується рівень ІЛ-4, скорочується час досягнення максимальної швидкості агрегації при концентрації АДФ 2,5 мкмоль/л, а також виявляється взаємозв’язок між ступенем агрегації тромбоцитів та рівнем ІЛ-6 при концентрації АДФ 10,0 мкмоль/л.
  Ключові слова агрегація тромбоцитів, інтерлейкіни, кісткова тканина, альвеоліт
  Список цитованої літератури
  • Aranovich A. M. Trombotsitarnyiy gemostaz pri distraktsionnom oseosinteze / A. M. Aranovich, E. V. Trofimova, S. L. Sashenkov // Izvestiya Chelyabinskogo nauchnogo tsentra. – 2005. – Vyip. 4 (30). – S. 208–211.
  • Aleksenko E. Yu. Narusheniya trombotsitarnogo zvena gemostaza i tsitokinovogo balansa u bolnyih osteoartrozom v sochetanii s arterialnoy gipertenziey / E. Yu. Aleksenko, A.V. Govorin, S.M. Tsvinger // Kazanskiy med. zhurnal. – 2011. – T. 92, No. 3. – S. 305–308.
  • Gubler E. V. Primenenie neparametricheskih kriteriev statistiki v mediko-biologicheskih issledovaniyah / E. V. Gubler, A. A. Genkin // – L. : Meditsina, - 1973. – 141 s.
  • Havrylov V. O., Luzin, V. I., Haidash, D. I. (2011). Sposib modeliuvannia alveolitu nyzhnoi shchelepy u laboratornykh tvaryn (shchuriv): Patent na korysnu model Ukrainy № 61488621815 A, MPK (2011.01) A61K6/00, 14, 10.
  • Zaharova N. O. Agregatsionnaya funktsiya trombotsitov u lits starshih vozrastnyih grupp s ishemicheskoy boleznyu serdtsa na fone starcheskogo osteoporoza / N.O. Zaharova, O.G. Yakovlev, S.N. Bryilyakova // Klinicheskaya gerontologiya. – 2003. - T. 9, No. 4. – S. 23-25.
  • Obschie eticheskie printsipyi eksperimentov na zhivotnyih: materialyi I Natsionalnogo kongressa po bioetike, - 2001. – K.: NANU. – 16 c.
  • Pat. 77372 Ukraina, MPK 601N 33/86 (2006.01). Sposib otsinky ahrehatsiinoi aktyvnosti trombotsytiv / S. B. Pavlov, N. M. Babenko, M. V. Kumechko, L. V. Chernykh. Patent vid 11.02.2013. – Biul. No. 3. – S. 3–4.
  • Reznikov O. H. Biotychna ekspertyza doklinichnykh ta inshykh naukovykh doslidzhen, shcho vykonuiutsia na tvarynakh: metod. rekomendatsii / O. H. Reznikov, A. I. Soloviov [ta in.] // Visnyk farmakolohii ta farmatsii. – 2006. – No. 7. – S. 47–61.
  • Сeciliani F. The systemic reaction during inflammation: the acute-phase proteins / F. Сeciliani, A. Giordano, V. Spagnolo // Protein Pept. Lett. – 2002. – Vol.9 (3). – P. 211–223.
  • Chamorro A. Role of inflammation in stroke and atherothrombosis / A. Chamorro // Cerebrovasc. Dis. – 2004. – Vol. 17, Suppl 3. – P. 15.
  • Lee Y.W. Gene expression profile in interleukin4-stimulated human vascular endothelial cells / Y.W. Lee, S.Y. Eum, K.C. Chen [et al.] // Molecular Medicine. – 2004. – Vol. 10, № 1–6. – P. 19–27.
  • Tedgui A. Сytokines in atherosclerosis: pathogenic and regulatory pathways / A. Tedgui, Z. Mallat // Physiol. Rev. – 2006. – Vol. 86. – Р. 515–561.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(62), 2017 рік , 165-168 сторінки, код УДК 616.71-007.234-076:616.61-036
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-165-168