EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гасюк П.А., Демкович А.Є., Росоловська С.О., А.Б. Воробець, В. Б. Радчук, О. А. Беденюк

  СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


  Про автора: Гасюк П.А., Демкович А.Є., Росоловська С.О., А.Б. Воробець, В. Б. Радчук, О. А. Беденюк
  Рубрика МЕДИЧНА ОСВІТА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті представлено особливості впровадження нової моделі організації навчального процесу – Європейської системи трансферних кредитів (ЕSTC) в навчальний процес. Принциповою відмінністю такої системи проектування програми дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» стало структурування її на розділи та введення залікових кредитів як одиниці виміру навчального навантаження студента. Серед дисциплін, які викладають на кафедрі ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» за новим навчальним планом передбачено вивчення англомовними студентами ІІ курсу вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів». Викладання дисципліни проводиться англійською мовою та передбачає лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів та завершується заліком. Знання і вміння, які набувають англомовні іноземні студенти при вивченні дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів», яка спрямована на детальне вивчення технологічних аспектів виготовлення ортопедичних конструкцій, є необхідною складовою формування професійних компетенцій лікаря-стоматолога.
  Ключові слова вибіркова дисципліна, іноземні студенти, ортопедична стоматологія, заліковий кредит
  Список цитованої літератури
  • VorobetsAB, Bedeniuk OA. Preparation materials for practical workshops on the subject «Orthopedic Dentistry». Certificate of registration of copyright in a work. –  2015. No. 59011.
  • Gasiuk PA, Hrad AO, Dzetsiukh TI. Album on propedeutics of orthopedic stomatology. Study guide: TSMU. – 2014; 212.
  • Gasiuk PA, Demkovych AY, Bodnarchuk IV. Technological aspects of orthopedic constructions manufacturing. Study guide: TSMU. – 2016; 88.
  • Hasiuk PA, Rosolovska SO. Preparation materials for practical workshops on the subject «Orthopedic Dentistry». Copyright registration Certificate in work. –  2015. No. 59027.
  • Hasiuk PA, Rosolovska, Boytsaniuk SI. Features of implementing e-learning at studying prosthetic dentistry. Clin. Dent. – 2015; 2: 17-19.
  • Hasiuk PA, Skakun LM, Pudiak VY. et al. Application of modern innovative technologies for designing educational process of dentists. The Unity of Sc. 2015; 2: 26-28.
  • Demkovych AY. Preparation materials for practical workshops on the subject «Orthopedic Dentistry». Copyright registration Certificate in work. –  2015. No. 59024.
  • Korol MD, Zhdan VM, Makeyev VF. et al. Propedeutics of orthopedic stomatology. Nova Knyha. – 2009; 200.
  • Korol MD, Korobeinikov LS, Kindiy DD. Workshop on orthopedic stomatology. Formika. – 2000; 152.
  • Strevens P. New Orientations in the Teaching of English. Oxford University Press.  – 2000; 182.
  • Willis J. Brain – based teaching strategies for improving students memory, learning, and test-taking success. Childhood Education. – 2008; 83(5); 313-316.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(63), 2018 рік , 202-204 сторінки, код УДК 611.24:8.12
  DOI 10.26.724/2079-8334-2018-1-63-202-204