RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  А.В. Повшенюк, М.М. Шінкарук-Диковицька, Т.О. Тепла, Д.М. Касьяненко, Б.Ю. Комнацький

  ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ” В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ


  Про автора: А.В. Повшенюк, М.М. Шінкарук-Диковицька, Т.О. Тепла, Д.М. Касьяненко, Б.Ю. Комнацький
  Рубрика МЕДИЧНА ОСВІТА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація На практичних заняттях зі студентами IV курсу стоматологічного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова, були використані метод дебрифінгу з елементами ділової гри у 82 україномовних студентів та кейс-метод – у 85. Вивчення дисципліни завершувалося визначенням поточної успішності, проведенням підсумкового модульного контролю та диференційним заліком. У результаті дослідження отримані статистичні дані достовірно не відрізнялися між собою (р>0,05), та обидва методи інтерактивного навчання показали дуже гарні результати. Проте відсоток студентів, які отримали «відмінно» та «добре» майже в 1,5 рази вищий в групі студентів, де навчання проводили з використанням методу дебрифінгу. Але, рівень продемонстрованих практичних навичок на підсумковому модульному контролі студентів цієї групи, якісно відрізнявся від групи, де був застосований кейс-метод. Використання інтерактивних форм навчання студентів дає можливість покращити успішність засвоєння фактичного матеріалу, удосконалити практичні навички клінічного застосування теоретичних знань та сприяти професіоналізації студента. Перспектива подальших досліджень полягає у пошуку оптимальних моделей поєднання різних форм і методів інтерактивного навчання.
  Ключові слова кредитно-модульна система, терапевтична стоматологія, метод дебрифінгу, кейс-метод
  Список цитованої літератури
  • Antonenko MIu, Znachkova OF. Suchasni tekhnolohii vyshchoi osvity. Keis-metod u fakhovii pidhotovtsi likariv-interniv-stomatolohiv. Sovremennaia stomatolohyia. 2015;2:128-31.
  • Babenko AD. Zastosuvannia interaktyvnoi formy navchannia u vyhliadi metodu kooperatyvnykh hrup pid chas vyvchennia predmetu «ortodontiia» na IV kursi stomatolohichnoho fakultetu v ramkakh kredytno-modulnoi systemy. Medychna osvita. 2015;2(21):71-3.
  • Bulat LM, Lysunets OV, Didyk NV, Shinkaruk-Dykovytska MM. Interaktyvni tekhnolohii navchannia ta formuvannia klinichnoho myslennia u studentiv molodshykh kursiv medychnoho vyshu. Visnyk VNMU. 2014; 1: 222-5.
  • Bulat LM, Lysunets OV, Didyk NV. Suchasni interaktyvni tekhnolohii vykladannia klinichnykh dystsyplin u studentiv stomatolohichnoho fakultetu medychnoho vyshu. Visnyk VDNZU «Ukrainska medychna stomatolohichna akademiia». 2015;15(49):202-6.
  • Solovei YuM, Morar IK. Zastosuvannia interaktyvnykh metodiv navchannia na tsykli «khirurhiia» kafedry dohliadu za khvorymy ta vyshchoi medsestrynskoi osvity. Bukovynskyi medychnyi visnyk.2015;3 (75):288-90.
  • Filonenko MM. Metodyka vykladannia u vyshchii medychnii shkoli na zasadakh kompetentisnoho pidkhodu. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury; 2016. 88 s.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(63), 2018 рік , 210-213 сторінки, код УДК 616.31:371.311:378.147
  DOI 10.26.724/2079-8334-2018-1-63-210-213