EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Дмітрієв М. O., Тихолаз В. О., Шепітько К. В., Шінкарук-Диковицька М. М., Андрощук О. В., Бобрук С. В., Закалата Т. Р.

  СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ НОРМАТИВНИХ ЦЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИЗНАЧЕНИХ ЗА МЕТОДОМ ХОЛДАВЕЯ В ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ ПОДІЛЛЯ


  Про автора: Дмітрієв М. O., Тихолаз В. О., Шепітько К. В., Шінкарук-Диковицька М. М., Андрощук О. В., Бобрук С. В., Закалата Т. Р.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація При вивченні індивідуальної лицевої гармонії слід враховувати як етнічні особливості морфометричних показників, так і вікові та статеві відмінності в середині самої етнічної групи. Однак дані щодо проявів статевого диморфізму цефалометричних показників м’яких тканин за методом Холдавея у українців відсутні. Метою нашого дослідження є встановлення статевих розбіжностей цефалометричних параметрів, що визначені за методикою Холдавея у юнаків і дівчат Подільського регіону України з ортогнатичним прикусом. За допомогою пристрою Veraviewepocs 3D, Моріта (Япония) у 38 юнаків (віком від 17 до 21 року) та 55 дівчат (віком від 16 до 20 років) з нормальною оклюзією наближеною до ортогнатичного прикусу були отримані та проаналізовані бокові телерентгенограми. Цефалометричні точки та вимірювання проводили згідно рекомендацій R. A. Holdaway, та з урахуванням рекомендацій A. E. Athanasiou та С. І. Дорошенко і Є. А. Кульгинского. Статистична обробка отриманих результатів проведена в ліцензійному пакеті "Statistica 6,0" з використанням непараметричних методів оцінки отриманих результатів. В юнаків встановлені достовірно більші, або тенденція до більших значень ніж у дівчат наступних цефалометричних параметрів, що визначаються за методом Холдавея: товщина основи верхньої губи, товщина Верміліона верхньої губи, кут Холдавея, відстань від точки Sm до H-лінії, товщина м’яких тканин підборіддя та відстань від точки Sn до H-лінії. Інші цефалометричні параметри визначені за методом Холдавея (м`якотканий лицевий кут, глибина носа, глибина носо-губної складки, опуклість скелетного профілю та відстань нижньої губи до Н-лінії) не мають достовірних, або тенденцій розбіжностей між юнаками і дівчатами.
  Ключові слова цефалометрія, статевий диморфізм, аналіз Холдавея, українські юнаки та дівчата
  Список цитованої літератури
  • Al Takia A, Oguza F, Abuhijlehb E. Facial Soft Tissue Values in Persian Adults with Normal Occlusion and Well-Balanced Faces. Angle Orthodontist. 2009; 79(3): 491-494.
  • Alley TR, Hildebrandt KA. Determinants and consequences of facial esthetics: social and applied aspects of perceiving faces. 1988; NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Anić-Milošević S, Meštrović S, Lapter-Varga M, Dumančić J, Šlaj M. Analysis of the soft tissue profile in Croatians with normal occlusions and well-balanced faces. European Journal of Orthodontics. 2011; 33: 305-310.
  • Athanasiou A.E. Orthodontic cephalometry. 1997; London. Osby Wolfe.
  • Auger TA, Turley PK. The female soft tissue profile as presented in fashion magazines during the 1900s: a photographic analysis. Int. J. Adult. Orthod. Orthognath. Surg. 1999; 14: 7-18.
  • Berneburg M, Dietz K, Niederle C, Göz G. Changes in esthetic standards since 1940. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2010; 137(4): 450.
  • Celebi AA, Kau CH, Ozaydin B. Three-Dimensional Anthropometric Evaluation of Facial Morphology. The Journal of Craniofacial Surgery. 2017; 28(5): 470-474.
  • Dmitriev MO. Identification of normative cephalometric parameters based on G. Schmuth method for young male and female Ukrainians. Reports of Morphology. 2017; 23(2): 288-292.
  • Dmitriev MO, Chugu ТV, Gerasymchuk VV, Cherkasova OV. Determination of craniometric and gnatometric indicators by А. M. Schvartz method for Ukrainian boys and girls. Biomedical and Biosocial Аnthropology. 2017; 29: 53-58.
  • Dmitriev MO. Definition of normative cephalometric parameters by Steiner method for Ukrainian young men and women. World of Medicine and Biology. 2016; 3(57): 28-32.
  • Doroshenko SI, Kulginskiy EA. Osnovyi telerentgenografii. 2007; К.: Zdorov'ya.
  • Gunas ІV, Dmitriev МО, Prokopenko SV, Shinkaruk-Dykovytska ММ, Yeroshenko GA. Determination of regulatory cephalometric parameters according to Charles H. Tweed International Foundation analysis for Ukrainian boys and girls. World of Medicine and Biology. 2017; 4(62): 27-31.
  • Gunas ІV, Dmitriev МО, Tikholaz VO, Shinkaruk-Dykovytska ММ, Pastukhova VA, Melnik МР, Rudiy YuI. Determination of normal cephalometric parameters by J. McNamara method for Ukrainian boys and girls. World of Medicine and Biology. 2018; 1(63): 19-22.
  • Holdaway RA. A soft-tissue cephalometric analysis and its use in orthodontic treatment planning. (Part I). Am. J. Orthod. 1983; 84: 1-28.
  • Holdaway RA. A soft-tissue cephalometric analysis and its use in orthodontic treatment planning. (Part II). Am. J. Orthod. 1984; 85: 279-293.
  • Hussein E, Al Khateeb S, Watted N, Aksoy A, Acar A, Mowais MA. Evaluation of facial soft tissue parameters for Palestinians using Holdaway analysis/ / The Saudi Dental Journal. 2011; 23: 191-195.
  • Liu Y, Kau CH, Pan F, Zhou H, Zhang Q, Zacharopoulos GV. A 3-Dimensional Anthropometric Evaluation of Facial Morphology Among Chinese and Greek Population. The Journal of Craniofacial Surgery. 2013; 24(4): 353-358.
  • Liu Y, Kau CH, Talbert L, Pan F. Three-dimensional Analysis of Facial Morphology. The Journal of Craniofacial Surgery. 2014; 25(5): 1890-1894.
  • Pogrel MA. What are normal esthetic values? J. Oral. Maxillofac. Surg. 1991; 49: 963-969.
  • Proffit RW., Fields HW, Sarver DM. Sovremennaya ortodontiya. (Per. s angl.). 2006; M.: MEDpress-inform.
  • Scavone H, Zahn-Silvab W, do Valle-Corottia KM, Naha´sa ACR. Soft Tissue Profile in White Brazilian Adults with Normal Occlusions and Well-Balanced Faces. Angle Orthodontist. 2008; 78(1): 58-63.
  • Talbert L, Kau CH, Christou T, Vlachos C, Souccar N. A 3D analysis of Caucasian and African American facial morphologies in a US population. Journal of Orthodontics. 2014; 41: 19-29.
  • Wen YF, Wong HM, Lin R, Yin G, McGrath C. Inter-Ethnic/Racial Facial Variations: A Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis of Photogrammetric Studies. PLoS ONE. 2015; 10(8): DOI: 10.1371/journal.pone.0134525.
  • Wong WW, Davis DG, Camp MC, Gupta SC. Contribution of lip proportions to facial aesthetics in different ethnicities: a three-dimensional analysis. J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2010; 63(12): 2032-2039.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(64), 2018 рік , 039-043 сторінки, код УДК 616.314-084
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-39-43