EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.В. Щерба, І.Я. Криницька, С.І. Черкашин, В.Р. Мачоган, Г.В. Стойкевич М.М. Корда

  СТАН ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЩУРІВ З ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНІ ГІПЕР- ТА ГІПОТИРЕОЗУ


  Про автора: В.В. Щерба, І.Я. Криницька, С.І. Черкашин, В.Р. Мачоган, Г.В. Стойкевич М.М. Корда
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою роботи стало вивчення показників пероксидного окиснення ліпідів у щурів з пародонтитом без супутньої патології і на фоні гіпер- та гіпотиреозу. Дослідження виконано на 48 безпородних статевозрілих білих щурах-самцях. Встановлено достовірне збільшення вмісту ТБК-АП у супернатанті гемолізатів еритроцитів щурів із змодельованим пародонтитом у 2,1 раза, у щурів з пародонтитом на тлі гіпертиреозу – у 2,5 рази, у щурів з пародонтитом на тлі гіпотиреозу – у 2,2 раза відносно контрольної групи. У гомогенаті тканин пародонта вміст ТБК-АП збільшувався ще інтенсивніше: у щурів із змодельованим пародонтитом у 2,6 раза, у щурів з пародонтитом на тлі гіпертиреозу – у 3,0 рази, у щурів з пародонтитом на тлі гіпотиреозу – у 2,4 раза. Отже, експериментальний пародонтит супроводжується вираженим підвищенням інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів як у гомогенаті тканин пародонта, так і у крові. Дисбаланс тиреоїдних гормонів посилює окисний стрес при експериментальному пародонтиті, особливо виражено при гіпертиреозі.
  Ключові слова пародонтит, пероксидне окиснення ліпідів, гіпотиреоз, гіпертиреоз
  Список цитованої літератури
  • Baskol G, Atmaca H, Tanriverdi F, Baskol M, Kocer D, Bayram F. Oxidative stress and enzymatic antioxidant status in patients with hypothyroidismbefore and after treatment. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes. 2007;115(8):522-26.
  • Chudinova TN. Obosnovaniye i taktika primeneniya sredstv metabolicheskoi korrektsii v kompleksnom lechenii vospalitelnykh zabolevaniy parodonta u bolnykh s polimorbidnoy patologiey vnutrennikh organov [avtoreferat]. Sankt-Peterburg: Pervyi Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi meditcinskii universitet imeni akademika I.P. Pavlova; 2015. 17 s. [in Russian]
  • Dobrzynska MM, Baumgartner A, Anderson D. Antioxidants modulate thyroid hormone and noradrenaline-induced DNA damage in human sperm. Mutagenesis. 2004;19(4):325-30.
  • European convention for the protection of vertebrate animals used forexperimental and other scientific purposes. Council of Europe. Strasbourg. 1986; 123. 52 p.
  • Hodovana OI. Aspekty etiolohiyi ta patohenezu zapalnykh i dystrofichno-zapalnykh zakhvoriuvan parodontu.  Novyny stomatolohii. 2010; № 3:69-73. [in Ukrainian]
  • Joanta A, Andrei S, Krausz T, Filip A, Suciu S. Oxidative stress evidence in rats treated with. thyroxin. Buletin USAMV-CN 2002; 57-58:610-618.
  • Kebapcilar L, Akinci B, Bayraktar F, et al. Plasma thiobarbituric acid-reactive substance levels in subclinical hypothyroidism. Medical Principles and Practice. 2007;16(6):432-36.
  • Moiseeva EG. Metabolicheskiy gomeostaz i imunnaia reaktivnost organizma v dinamike vospaleniya v tkaniakh parodonta (eksperimentalnoye issledovaniye) [avtoreferat]. Moskva: Rossiyskiy Universitet Druzhby Narodov; 2008. 45 s. [in Russian]
  • Petrulea M, Muresan A, Duncea I. Oxidative stress and antioxidant status in hypo- and hyperthyroidism. Antioxidant Enzyme, 2012; 197-36.
  • Ratushnenko VO. Funktsionalna rol tiol-dysulfidnoyi systemy pry eksperymentalnomu hipo- i hipertyreozi. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2010; 2 (118):17-20. [in Ukrainian]
  • Romanenko IG, Kriuchkov DYu. Generalizovannyi parodontit i metabolicheskiy sindrom. Yedinstvo patogeneticheskikh mekhanizmov razvitiya. Krymskiy terapevticheskiy zhurnal. 2011; 1:60-7. [in Russian]
  • Sakvarelidze I. Rol svobodno-radikalnogo okisleniya i antioksidantnoi zashchity v razvitii vospalitelnykh protcessov v parodonte v zhenskoy populiatsiyi. Aktualnyie Voprosy Zhenskogo Zdorovya. 2014; 5:64-76. [in Russian]
  • Torun AN, Kulaksizoglu S, Kulaksizoglu M, Pamuk BO, Isbilen E, Tutuncu NB. Serum total antioxidant status and lipid peroxidation markermalondialdehyde levels in overt and subclinical hypothyroidism. Clinical Endocrinology. 2009;70(3):469-74.
  • Uspenskaya OA. & Kachesova ES. Izmeneniya biokhimicheskikh pokazateley krovi pri lechenii bystroprogressiruiushchego parodontita. Problemy stomatologii. 2017; 13(2):33-8. [in Russian]
  • Venditti P, DiMeo S. Thyroid hormone-induced oxidative stress. Cellular andMolecular Life Sciences. 2006;63(4):414-34.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(64), 2018 рік , 185-189 сторінки, код УДК 616.314.17-008.1-06:616.441-008.61/.64-06:612.015.32]-092.9
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-2-64-185-189