EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Я. Глодан, Н.П. Долинко, А.М.Спаська

  ХАРАКТЕР ЦИТОЛОГІЧНИХ ЗМІН В КЛІТИНАХ СПЕРМАТОГЕННОГО ЕПІТЕЛІЮ І ЕЯКУЛЯТУ В УМОВАХ ЕТАНОЛОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ


  Про автора: Б.В. Грицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Я. Глодан, Н.П. Долинко, А.М.Спаська
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведений цитологічний аналіз структур яєчка і еякуляту щурів у нормі, умовах етанолової інтоксикації. Встановлено, що етанол у віддалені терміни експерименту викликає цитоструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках яєчка з вірогідним зменшенням кількості первинних і вторинних сперматоцитів та сперматид, а в еякуляті – сперматозоїдів. Цитоультраструктурні зміни в останніх проявляються вакуолізацією головки та деформацією джгутика, зумовлених як прямою дією етанолу, так і характером ураження ультраструктур компонентів гематотестикулярного бар’єра.
  Ключові слова клітини сперматогенного епітелія, етанол
  Список цитованої літератури
  • Bazalytska SV. ”Osoblyvosti ekspresiyi hematotestykulyarnoho baryeru pry riznykh formakh cholovichoyi neplidnosti”. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015; 2(49): 80-83. [in Ukrainian]
  • Bazalytska SV. ”Cholovicha neplidnist v Ukrayini: osoblyvosti pato-i morfohenezu”:monohrafiya. Kyyiv: TOV ”Chetverta khvylya”. 2016; 262 s. [in Ukrainian]
  • Boyko MI, Chornokulskyi IS. ”Laboratorne doslidzhennya v prohnozi uspishnosti tsykliv DRT pry cholovichiy neplidnosti”. Urolohiya. 2013; 2(65): 52-53. [in Ukrainian]
  • Bondarenko O, Hula N, Makarchuk M. ”Vplyv N-steroyiletanolaminu ta khronichnoyi alkoholizatsiyi na povedinku shchuriv u testi ”Vidkryte pole”. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya Biolohichna. 2013; 62: 285-293. [in Ukrainian]
  • Bragina YeYe, Bocharova YeM. ”Kolichestvennoye elektronno-mikroskopicheskoye issledovaniye spermatozoidov pri diagnostike muzhskogo besplodiya”. Andrologiya i genital'naya khirurgiya. 2014; 1: 54-62. [in Russian]
  • Dolynko NP. ”Morfofunktsionalnyi stan yayechok v umovakh khronichnoyi alkoholʹnoyi intoksykatsiyi ta yiyi korektsiyi ekstraktom z lystya Hinkho biloba”. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014; 3(3,112): 263-265. [in Ukrainian]
  • Pastukhova VA. ”Vplyv Hinkho biloba na ultrastrukturu yayechka shchuriv pry diyi ekstremalnoyi hipertermiyi”. Halytskyi likarskyi visnyk. 2010; 17(2,2): 80-82. [in Ukrainian]
  • Stepanets IO. ”Otrymannya i kharakterystyka imunohlobuliniv iz syrovatky krovi shchuriv z khronichnoyu alkoholnoyu intoksykatsiyeyu”. Medychna khimiya. 2013; 15(1): 72-75. [in Ukrainian]
  • Chaykovskyi YuB, Polyvkan MI. ”Zminy hemodynamiky ta spermatohenezu u neoperovanykh cholovikiv v umovakh kosoyi pakhvynnoyi hryzhi”. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2017; 1(59): 87-89. [in Ukrainian]
  • Chornokulskyi IS, Chaykovskyi YuB, Boyko MS, Bazalytska SV. ”Morfolohichni osoblyvosti cholovichykh eyakulyovanykh spermatozoyidiv v normi ta pry neplidnosti”. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2013; 4(42): 52-53. [in Ukrainian]
  • Chornokulskiy IS. ”Tselostnost geneticheskogo materiala spermatozoidov, kak marker muzhskoy fertil'nosti”. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2014; 3(33): 110-120. [in Russian]
  • Henkel R, Hoogendijk CF, Bouic PJ, Kriger TF. ”TUNEL assay and SCSA determine different aspects of sperm DNA damage”. Andrologia. 2010; 42(5): 305-313.
  • Moretti E, Capitani S, Figura N. ”The presence of bacteria species in semen and sperm quality”. J. Assist. Reprod. Genet. 2009; 26(1): 47-56.
  • Schatten H, Sun Q-Y. ”The role of centrosomes in mammalian fertilization and its significance for ICSI”. Mol. Hum. Reprod. 2009; 15(9): 531-538.
  • Schill WB, Comhaire FN, Hargreave TV. ”Andrology for the clinician”. Springer-VerlagBerlin Heiderberg. 2011; 800 p.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(65), 2018 рік , 143-146 сторінки, код УДК 616.681:547.262:599.23
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-143-146