EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  М. Ш. Гільмутдінова, В. С. Черно, В. В. Кошарний

  РІВЕНЬ ПЕРВИННИХ ПРОДУКТІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ЗА УМОВ РІЗНОМАНІТНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ В КОМБІНАЦІЇ ЗІ ЗМІНАМИ ФОТОПЕРІОДУ


  Про автора: М. Ш. Гільмутдінова, В. С. Черно, В. В. Кошарний
  Рубрика БІОЛОГІЯ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті розглядаються особливості впливу іммобілізаційного стресу та надмірних фізичних навантажень в комбінації зі змінами фотоперіоду на рівень первинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів. Показано, що за умов комбінації іммобілізаційного стресу з цілодобовим освітленням, надмірних фізичних навантажень з цілодобовим освітленням, а також надмірних фізичних навантажень зі світловою депривацією рівень первинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів підвищується, що може свідчити про посилення процесів пероксидації. Отримані результати можна розглядати як своєрідну адаптивну реакцію в досліджуваних умовах.
  Ключові слова пероксидне окиснення ліпідів, іммобілізаційний стрес, надмірне фізичне навантаження
  Список цитованої літератури
  • Chebotar LD. Kardiohenni efekty melatoninu. [dysertatsiya] Simferopol: Tavriyskyi natsionalnyi universytet im. V.I. Vernadskoho; 2010. 156 c. [in Ukrainian]
  • Hilmutdinova MSh. Prooksydantno-antyoksydantnyy balans skeletnykh myaziv v umovakh adaptatsiyi do immobilizatsiynoho stresu. Mykolayiv: Naukovyi visnyk MNU im. V.O. Sukhomlynskoho. Seriya “Biolohichni nauky”. 2014; 16-19. [in Ukrainian]
  • Gilmutdinova MSh, Tsebrzhinskiy OI. Prooksidantno-antioksidantnoye sostoyaniye skeletnykh myshts krys v usloviyakh prinuditelnykh fizicheskikh zagruzok. Fundamentalnyie issledovaniya. Zhurnal Rossiyskoy Akademii Yestestvoznaniya. 2014; 5: 1012-1015. [in Russian]
  • Gunina LM. Okislitelnyi stress i adaptatsiya: metabolicheskiye aspekty vliyaniya fizicheskikh zagruzok. Nauka v olimpiyskom sporte. 2013; 4: 19–25. [in Russian]
  • Larycheva OM. Vplyv nadlyshku ta nestachi melatoninu na prooksydantno-antyoksydantnyy stan lehen. [dysertatsiya] Mykolayiv: MNU im. V.O. Sukhomlynskoho; 2017. 148 c. [in Ukrainian]
  • Latyushin YaV. Osobennosti vliyaniya khronicheskogo stressa na dinamiku perekisnogo okisleniya lipidov v tkanyakh kostnogo mozga. Vestn. Chelyab. ped. un-ta. 2008; 9: 271–277. [in Russian]
  • Medvedev IN, Skoryatina IA. Perekisnoye okisleniye lipidov plazmy i trombotsitov u bolnykh s arterialnoy gipertoniyey s dislipidemiyey. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2009; 10: 71-72. [in Russian]
  • Reznikov OH, Polumbryk OM, Balyon YaH. Pro- ta antyoksydantna systemy i patolohichni protsesy v orhanizmi lyudyny. Visn. NAN Ukrayiny. 2016; 10: 17–29. [in Ukrainian]
  • Vorobyeva YeN, Simonova GI, Vorobyev RI, Leshchenko IZH. Svobodno-radikalnoye okisleniye i ateroskleroz. Ateroskleroz. 2010; 6(2): 20-27. [in Russian]
  • Lushchak V. I. Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stresses and their classifications. Ukr. Biochem. J. 2015; 87(6): 11–18.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №3(65), 2018 рік , 215-218 сторінки, код УДК 612.459;612.74;612.741;612.741.15
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-3-65-215-218