EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  О.Д. Гавловський, І.А Голованова, О.М. Овчаренко

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ


  Про автора: О.Д. Гавловський, І.А Голованова, О.М. Овчаренко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Психологічна реабілітація є дуже важливим питанням не тільки для самих учасників антитерористичної операції (надалі – АТО), а й для всього суспільства, але через новизну та специфіку даної проблеми для України науково залишається мало дослідженим. У статті здійснено науково-теоретичний аналіз нормативно-правової бази психологічної реабілітації учасників АТО. Проаналізовані основні нормативно-правові акти, що регулюють питання психологічної реабілітації учасників АТО та проведено їх систематизацію. Сукупність проаналізованих нормативно-правових актів, спрямованих на психологічну реабілітацію учасників АТО можна згрупувати за юридичною силою та суб'єктами їх видання, вони формують правовий механізм державного управління зазначеними суспільними відносинами. Встановлено, що нормативно-правова база психологічної реабілітації не відповідає потребам сьогодення, а також не узгоджується із загальновизнаними міжнародними нормами і стандартами. Необхідно удосконалювати та актуалізувати законодавство в сфері психологічної реабілітації, що сприятиме поліпшенню її організації та оптимізуватиме механізм і процедури прийняття рішень у цій сфері. Такі заходи сприятимуть зменшенню витрат бюджетних коштів та підвищать ефективність надання реабілітаційних послуг.
  Ключові слова реабілітація, психологічна реабілітація, реабілітаційна послуга, учасник антитерористичної операції, нормативно - правова база реабілітації
  Список цитованої літератури
  • Yena AI. Aktualnist i organizatsiyni zasady medyko-psykholohichnoyi reabilitatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrayiny. 2014; 1: 5-16. [in Ukrainian]
  • Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu: Konventsiia Orhanizatsii Obyednanykh Natsiy vid 13.12.2006 r. Ofitsiynyi visnyk Ukrainy vid 19.03.2010. 2010; 17(101) 93 (799). [in Ukrainian]
  • Kondratenko OO. Zagalni zasady normatyvno-pravovoho zabezpechennya derzhavnoho upravlinnya u sferi sotsialnoho zahystu uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta chleniv yikh simey. Visnik Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pr Prezydentovi Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya. 2015; 4: 113-120. [in Ukrainian]
  • Konstytutsiya Ukrayiny: ofic. tekst. Kyiv: KM, 2013. 96 s. [in Ukrainian]
  • Mushkevych MI, Fedorenko RP, Melnyk AP. [ta inshi]. Psykholohichna dopomoha uchasnykam ATO ta yih simyam: kolektyvna monohrafiya; za zagalnoyu redakciyeyu MI Mushkevich. Lutsk : Vezha-Druk, 2016. 260 s. [in Ukrainian]
  • Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovya: Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. No. 2801-XII. Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny. 1993; 4: 19. [in Ukrainian]
  • Pro derzhavni finansovi garantiyi medychnoho obsluhovuvannya naselennya: Zakon Ukrayiny vid 19.10.2017 r. No. 2168-VIII. Vidomosti Verhovnoyi Rady. 2018; 5: 31. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsilyovoyi programy z fizychnoyi, medychnoyi, psykholohichnoyi reabilitatsiyi i sotsialnoyi ta profesiynoyi readaptatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta osib, yaki braly uchast u zdiysnenni zakhodiv iz zabezpechennya natsionalnoyi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannya zbroynoyi agresiyi Rosiyskoyi Federatsiyi v Donetskiy ta Luganskiy oblastyakh, zabezpechenni yikh zdiysnennya, na period do 2022 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 05.12.2018 r., No. 1021. Uryadovyi kuryer vid 11.12.2018, No. 233. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennya Implementatsiynoyi ugody mizh Kabinetom Ministriv Ukrayiny ta Organizatsiyeyu NATO z pidtrimky ta postachannya pro realizatsiyu spivpratsi u sferi medychnoyi reabilitatsiyi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 03.02.2016 r., No. 49. Uryadovyi kuryer vid 16.02.2016, No. 30. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennya Poryadku vykoristannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya zdiysnennya zakhodiv iz psykholohichnoyi reabilitatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta postrazhdalykh uchasnykiv Revolyutsiyi Hidnosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12.07.2017 r. No. 497. Uryadovyi kuryer vid 15.07.2017, No. 130. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennya Poryadku vyplaty hroshovoyi kompensatsiyi vartosti proyizdu uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta postrazhdalykh uchasnykiv Revolyutsiyi Hidnosti do subyektiv nadannya poslug dlya prokhodzhennya psykholohichnoyi reabilitatsiyi ta nazad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23.08.2016 r. No. 528. Uryadovyi kuryer vid 07.09.2016, No. 167. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya psykholohichnoyi reabilitatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta postrazhdalykh uchasnykiv Revolyutsiyi Hidnosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 27.12.2017 r. No. 1057. Uryadovyi kuryer vid 30.12.2017, No. 247. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennya Standartu psykholohichnoyi diahnostyky ta form dokumentiv z organizatsiyi psykholohichnoyi reabilitatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta postrazhdalykh uchasnykiv Revolyutsiyi Hidnosti:: Nakaz Ministerstva sotsialnoyi polityky Ukrayiny 01.06.2018 r., No. 810. Ofitsiynyi visnyk Ukrayiny vid 19.06.2018. 2018; 47: 35(1646). [in Ukrainian]
  • Pro ratyfikatsiyu Yevropeyskoyi sotsialnoyi hartiyi (pereglyanutoyi): Zakon Ukrayiny vid 14.09.2006 r. No. 137-V. Uryadovyi kuryer vid 10.10.2006, No. 189. [in Ukrainian]
  • Pro status veteraniv viyny, harantiyi yih sotsialnoho zakhystu: Zakon Ukrayiny vid 22.10.1993 r., No. 3551-XII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1993; 45(425). [in Ukrainian]
  • Storozhuk N. Suchasnyi stan systemy psykholohichnoyi reabilitatsiyi uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi. Visnyk Kiyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viyskovo-spetsialni nauky. 2016; 1: 34–38. [in Ukrainian]
  • Topol OV. Sotsialno-psykholohichna reabilitatsiya uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky. 2015; 124: 230-233. [in Ukrainian]
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(67), 2019 рік , 024-029 сторінки, код УДК 614.2:34:615.85/86-057.36-058.65(477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-24