EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура

  ОЦІНКА ВПЛИВУ АЛОПУРИНОЛУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК


  Про автора: В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Гіперурикемія асоціюється з розвитком подагри, артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок. Вплив алопуринолу та гіпоурикемічної терапії на функцію нирок недостатньо вивчений, особливо у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які мають підвищений ризик розвитку реакції гіперчутливості. Метою цього дослідження було визначення впливу алопуринолу на функціональну здатність нирок у пацієнтів з гіперурикемією. Це ретроспективне дослідження когорти пацієнтів, які проходили лікування на базі ревматологічного відділення та поліклініки Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського з використанням клінічних, фармакологічних та лабораторних даних. Ретроспективний аналіз був проведений з жовтня 2015 року по вересень 2017 року. В дослідженні брали участь 40 пацієнтів з гіперурикемією, яка визначалась за підвищенням сироваткового рівня сечової кислоти вище 380 ммоль/л (в середньому ~ 500 ммоль/л), які нещодавно розпочали терапію алопуринолом з будь-якої причини, з верифікованою відповіддю на лікування. Група порівняння складалась із 40 пацієнтів з гіперурикемією без клінічної маніфестації, які не лікувались алопуринолом. Всі пацієнти були розподілені за віком, статтю та за швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ). У пацієнтів, які отримували алопуринол у середній дозі 250 мг на день (SD, 78), було відзначено збільшення рівню ШКФ на 11,8 мл/хв (95% довірчий інтервал, доза 4,7-11,8 мг на день, P=0,01), ніж в контрольній групі. Встановлено, що ефект лікування залежав від вихідного рівня ШКФ, про що свідчить більш значний терапевтичний ефект у пацієнтів з нижчим початковим рівнем ШКФ (P=0,004). У групі лікування алопуринолом був відзначений нижчий кінцевий рівень креатиніну на 0,12 мг/дл (95% довірчий інтервал, 0,003-0,20 мг/дл, P=0,04), ніж у групі контрольних пацієнтів, розподілених за початковим рівнем креатиніну і віком. Серед досліджуваних пацієнтів у двох було зареєстровано побічні явища. Лікування хворих на гіперурикемію алопуринолом середньою тривалістю 15 місяців призвело до значного покращення функції нирок в когорті чоловіків з гіперурикемією. Клініцистам слід враховувати потенційну користь алопуринолу при лікуванні хворих на гіперурикемію, особливо у тих, хто потребує підтримки і контролю функції нирок.
  Ключові слова гіперурикемія, функція нирок, алопуринол
  Список цитованої літератури
  • Zhdan VM, Kitura OYe, Kitura YeM, Babanina MYu, Tkachenko MV. Hiperurykemiya i arterialna hipertenziya u zahalnolikarskiy praktytsi. Simeyna medytsyna. 2015;4 (60):48-50. [in Ukrainian]
  • Kondratyuk VYe, Tarasenko OM. Hiperurykemiya ta podahra: suchasnyy stan problemy. Ukrayinskyy revmatolohichnyy zhurnal. 2016;65(3):30-37. [in Ukrainian]
  • Tkachenko MV. Hipourykemichna terapiya dlya profilaktyky ta likuvannya podahry: aktualnyy stan problemy. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2017;4(62):197-203. [in Ukrainian]
  • Kuo CF, See LC, Yu KH, Chou IJ, Chiou MJ, Luo SF. Significance of serum uric acid levels on the risk of all cause and cardiovascular mortality. Rheumatology (Oxford). 2013; 52: 127-134.
  • Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, Becce F, Castaneda-Sabnabria J et al. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout. Ann. Rheum. Dis. 2017; 76:29-42.
  • Shiozawa A, Szabo SM, Bolzani A, Cheung A, Choi HK. Serum uric acid and the risk of incident and recurrent gout: a systematic review. J Rheumatol. 2017; https://doi.org/10.3899/jrheum.160452.
  • Stamp LK, O'Donnell JL, Zhang M, James J, Frampton C, Barclay ML, et al. Using allopurinol above the dose based on creatinine clearance is effective and safe in patients with chronic gout, including those with renal impairment. Arthritis Rheum. 2011;63:412-421.
  • Stamp LK, Taylor WJ, Jones PB, Dockerty JL, Drake J, Frampton C, et al. Starting dose is a risk factor for allopurinol hypersensitivity syndrome: a proposed safe starting dose of allopurinol. Arthritis Rheum. 2012;64:2529-2536.
  • Wright DF, Doogue MP, Barclay ML, Chapman PT, Cross NB, Irvine JH, et al. A population pharmacokinetic model to predict oxypurinol exposure in patients on haemodialysis. Eur J Clin Pharmacol. 2016;73:71-78. [PubMed]
  • Wright DF, Duffull SB, Merriman TR, Dalbeth N, Barclay ML, Stamp LK. Predicting allopurinol response in patients with gout. Br J Clin Pharmacol. 2016;81:277-289.
  • Zandman-Goddard G, Amital H, Shamrayevsky N, Raz R, Shalev V, Chodick G. Rates of adherence and persistence with allopurinol therapy among gout patients in Israel. Rheumatology (Oxford). 2013;52:1126-1131.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(67), 2019 рік , 051-055 сторінки, код УДК 616.61-03
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-1-67-51