EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.І. Гавриленко, С.В. Чернюк, О.А. Підгайна, Н.О. Рижкова, Л.В. Якушко

  ВИЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ І ПРОГНОСТИЧНОЇ РОЛІ ІМУНОЛОГІЧНИХ БІОМАРКЕРІВ У ПАЦІЄНТІВ З МІОКАРДИТОМ


  Про автора: Т.І. Гавриленко, С.В. Чернюк, О.А. Підгайна, Н.О. Рижкова, Л.В. Якушко
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Метою роботи було встановити діагностичні та прогностичні імунологічні біомаркери порушення структурно-функціонального стану серця та персистенції серцевої недостатності у хворих з міокардитом. Досліджено 70 пацієнтів з гострим міокардитом із серцевою недостатністю ІІ або вище функціонального класу за класифікацією Нью-Йоркської Асоціації серця (NYHA) та зниженою фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (ЛШ), що складала ≤ 40%. Обстеження проводили в 1-й місяць від дебюту захворювання та через 12 місяців спостереження. Встановлено, що в дебюті захворювання міокардит характеризується наявністю активних запальних змін міокарду, які виявляються при магнітно-резонансній томографії серця і супроводжуються активацією імунопатологічних реакцій клітинного і гуморального типу, синтезом ефекторних Т-лімфоцитів, антиміокардіальних антитіл та прозапальних цитокінів, що обумовлює дилатацію та систолічну дисфункцію ЛШ. Доведено вплив високого вмісту антиміозинових антитіл (≥ 3,0 од. опт.) та антитіл до β1-адренорецептора (≥ 0,35 од. опт.) в 1-й місяць від дебюту міокардиту на наявність активних запальних змін міокарду (набряку та гіперемії) через 12 місяців спостереження та високої активності сенсибілізованих до тканини міокарду Т-лімфоцитів (≥ 7,0 %) в 1-й місяць від дебюту міокардиту на наявність систолічної дисфункції ЛШ (ФВ ≤40%) через 12 місяців.
  Ключові слова міокардит, імунний статус, антитіла до міокарду, цитокіни, структурно-функціональний стан серця
  Список цитованої літератури
  • Kovalenko VM, Lutay MI, Sirenko YUM, Sychov OS. Cardio-vascular diseases: classification, diagnostic and treatment standards. Kyiv, MORION; 2016. 223 p. [in Ukrainian].
  • Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E, Basso C, Gimeno-Blanes J, Felix SB. et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management and therapy of myocarditis: a position statement of the ESC Working group on myocardial and pericardial diseases. Eur. Heart J. 2013; 34: 2422–2436.
  • Fung G, Luo H, Qiu Y, Yang D, McManus B. Myocarditis. Circ. Res.  2016; 118: 496–514.
  • Heymans S. The quest for new approaches in myocarditis and inflammatory cardiomyopathy. J. Am coll. Cardiol. 2016; Vol. 68: 2348–2364.
  • Huber SA. Viral myocarditis and dilated cardiomyopathy: etiology and pathogenesis. Curr. Pharm. Des. 2016; 22: 408 – 426.
  • Grun S, Schumm J, Greulich S, Wagner A, Schneider S. Long-term follow-up of biopsy-proven myocarditis. J. Am. Coll. Cardiol. 2012; 59 (18): 1604-1615.
  • Kindermann I, Barth C, Mahfoud F, Ukena C, Lenski M et al. Update on myocarditis. J. Am. Coll. Cardiol. 2012; 59 (9): 779-792.
  • Krejci J, Mlejnek D, Sochorova D., Nemec P. Inflammatory cardiomyopathy: a current view on pathophysiology, diagnosis and treatment. BioMed Res. Int. 2016; Article ID 4087632.
  • Lang R, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A. Ernande L. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification in adults: an update from the American Society of echocardiography and European Asssociation of cardiovascular imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015; 28(1): 1 – 38.
  • Mahrholdt H, Greuilich S. Prognosis in myocarditis J. Am. Col. Cardiol. 2017; 70: 1988–1990.
  • Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats S. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. Heart J. 2016; 37: 2129–2200.
  • Sinagra GF, Anzini M, Pereira NL, Bussani R, Finochiarro G. et al. Myocarditis in clinical practice. Mayo Clin. Proc. 2016; 91(9): 1256-1266.
  • Van Linthout S, Tchoepe C. Viral myocarditis: a prime example for endomyocardial biopsy-guided diagnosis and therapy. Curr. Opin. Cardiol. 2018; 33:325-333.
  • Yang Y, Lv J, Jiang S, Ma Z, Wang D. et al. The emerging role of Toll-like receptor 4 in myocardial inflammation. Cell death and disease. 2016; 7. e2234.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 034-039 сторінки, код УДК 616127-002-037-073+616.017
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-34-39