EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  С.І. Геник, В.А. Гриб, О.О. Дорошенко, Л.Т. Максимчук, С.М. Геник, Я.І. Геник

  НЕМОТОРНІ ПРОЯВИ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА


  Про автора: С.І. Геник, В.А. Гриб, О.О. Дорошенко, Л.Т. Максимчук, С.М. Геник, Я.І. Геник
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Для хвороби Паркінсона (ХП) характерний широкий спектр немоторних симптомів (НМС), оцінка яких може допомогти в диференційній діагностиці різних видів паркінсонізму. Все частіше з'являються повідомлення про гендерні та вікові відмінності НМС при ХП та їх особливі відношення до моторних феноменів захворювання. Обстежено 44 хворих старшої вікової групи (60-74 років) з найбільш вираженими НМС згідно уніфікованої шкали оцінки ХП (UPDRS) (по'язаними із ХП, а не з іншими захворюваннями), без рухових ускладнень, яким додатково проведено оцінку стану з використанням Шкали для оцінки немоторних проявів ХП (Non-Motor Symptom assessment scale for Parkinson's Disease (NMS-PD)). Загальні показники за шкалою NMS-PD в групі жінок з ХП були вищими, ніж в чоловіків (р=0,038), та відповідно у13,2 та 8,5 разів перевищували показники в групі контролю (р=0,002). Відмічено, що спектр НМС у обстежених гендерних групах дещо відрізняється, зокрема показник за доменом "сечовипускання" у групі жінок достовірно підвищувався порівняно з групою чоловіків (р=0,003). Найбільш істотні кореляційні зв'язки (p<0,05) спостерігалися між МС та такими НМС, як "серцево-судинні порушення, включаючи падіння", "сон / стомлюваність", "сексуальна функція", "різне" у групі чоловіків, та "настрій / пізнання", "шлунково-кишковий тракт", "сечовипускання" у групі жінок. Результати проведеного дослідження показали, що спектр НМС у різних статевих групах з ХП приблизно однаковий. Однак, у жінок додатково спостерігаються розлади уваги та пам'яті, а сечовипускання порушується в більшій мірі, ніж в чоловіків. Вважаємо, що у обстежених пацієнтів спостерігався особливий підтип ХП з переважанням НМС, що потребує окремого підходу до діагностики та лікування.
  Ключові слова немоторні симптоми, хвороба Паркінсона, шкала для оцінки немоторних проявів хвороби Паркінсона, моторні симптоми хвороби Паркінсона
  Список цитованої літератури
  • Brigo F, Erro R, Marangi A, Bhatia K, Tinazzi M. Differentiating drug-induced parkinsonism from Parkinson's disease: An update on non-motor symptoms and investigations. Parkinsonism & Related Disorders. 2014; 20(8):808-814.
  • Chaudhuri K, Martinez-Martin P, Brown R, Sethi K, Stocchi F, Odin P et al. The metric properties of a novel non-motor symptoms scale for Parkinson's disease: Results from an international pilot study. Movement Disorders. 2007; 22(13):1901-1911.
  • Garcia-Ruiz P, Chaudhuri K, Martinez-Martin P. Non-motor symptoms of Parkinson's disease A review…from the past. Journal of the Neurological Sciences. 2014; 338(1-2):30-33.
  • Goetz C, Tilley B, Shaftman S, Stebbins G, Fahn S, Martinez-Martin P et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): Scale presentation and clinimetric testing results. Movement Disorders. 2008; 23(15):2129-2170.
  • Krüger R, Klucken J, Weiss D, Tönges L, Kolber P, Unterecker S et al. Classification of advanced stages of Parkinson’s disease: translation into stratified treatments. Journal of Neural Transmission. 2017; 124(8):1015-1027.
  • Mao C, Chen J, Zhang X, Chen Y, Li S, Li J et al. Parkinson’s disease patients with pain suffer from more severe non-motor symptoms. Neurological Sciences. 2014; 36(2):263-268.
  • Martinez-Martin P, Falup Pecurariu C, Odin P, Hilten J, Antonini A, Rojo-Abuin J et al. Gender-related differences in the burden of non-motor symptoms in Parkinson’s disease. Journal of Neurology. 2012; 259(8):1639-1647.
  • Ou R, Guo X, Song W, Cao B, Wei Q, Shao N et al. Characteristics of non-motor symptoms in patients with Parkinson's disease exhibiting camptocormia. Gait & Posture. 2014; 40(3):447-450.
  • Picillo M, Amboni M, Erro R, Longo K, Vitale C, Moccia M et al. Gender differences in non-motor symptoms in early, drug naïve Parkinson’s disease. Journal of Neurology. 2013; 260(11):2849-2855.
  • Rana A, Ahmed U, Chaudry Z, Vasan S. Parkinson’s disease: a review of non-motor symptoms. Expert Review of Neurotherapeutics. 2015; 15(5):549-562.
  • Smith K, Dahodwala N. Sex differences in Parkinson's disease and other movement disorders. Experimental Neurology. 2014; 259:44-56.
  • Solla P, Cannas A, Mulas C, Perra S, Corona A, Bassareo P et al. Association between fatigue and other motor and non-motor symptoms in Parkinson’s disease patients. Journal of Neurology. 2013; 261(2):382-391.
  • Storch A, Schneider C, Klingelhöfer L, Odin P, Fuchs G, Jost W et al. Quantitative assessment of non-motor fluctuations in Parkinson’s disease using the Non-Motor Symptoms Scale (NMSS). Journal of Neural Transmission. 2015; 122(12):1673-1684.
  • Todorova A, Jenner P, Ray Chaudhuri K. Non-motor Parkinson's: integral to motor Parkinson's, yet often neglected. Practical Neurology. 2014; 14(5):310-322.
  • Visanji N, Marras C. The relevance of pre-motor symptoms in Parkinson’s disease. Expert Review of Neurotherapeutics. 2015; 15(10):1205-1217.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 039-043 сторінки, код УДК 616-658+616.055+616.89-008.42+616.89-008.44+616.12-009.86+616.211-008+616.34
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-39-43