EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Урбанович А.М., Костіцька І.О., Жураківська О.Я.

  ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ ІЗ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ


  Про автора: Урбанович А.М., Костіцька І.О., Жураківська О.Я.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті розглядаються деякі можливості способу оцінки розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) у пацієнтів із вперше виявленим цукровим діабетом (ЦД) 2 типу за допомогою побудови математичної моделі, яка за рівнями статистично доведених біохімічних та антропометричних показників прогнозує появу АГ. Для вирішення поставленої мети використано статистичний метод логістичної регресії за допомогою якого існує можливість виокремити з-поміж масиву усіх біохімічних та антропометричних показників, які фіксуються при виявленні у пацієнта ЦД 2 типу ті фактори, які при поєднаній дії матимуть прогностичне значення на розвиток АГ. Обстежено 40 хворих із вперше виявленим ЦД 2 типу, які на момент включення у дослідження не мали серцево-судинної патології. Всім пацієнтам проводили загальноклінічні, лабораторні обстеження, імуноферментну діагностику, клініко-інструментальні обстеження. Достовірність обчислених коефіцієнтів перевірено за допомогою методу Вальда, а цілої моделі – за допомогою ксі-квадрату, значення якого 13,003 вказує на те, що модель є достовірною з вірогідністю помилки 4,3% (р=0,043). Встановлено, що із шістнадцяти проаналізованих факторів ризику, шість мають провокуючу дію на вірогідність розвитку АГ у хворих із вперше виявленим ЦД 2 типу, а саме: індекс маси тіла (ІМТ), рівні резистину, sP-селектину, ІЛ-6, ТНФ-α, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ). Доведено, що чим вищі значення аналізованих факторів, тим вища ймовірність розвитку АГ у хворих із вперше виявленим ЦД 2 типу. Математичне прогнозування дозволяє виявити пацієнтів з високою ймовірністю розвитку несприятливого результату. Своєчасно розпочата лікувальна програма, постійний контроль над факторами ризику надають змогу зробити вибір ефективного патогенетичного методу лікування та зменшують ймовірність розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на ЦД 2 типу.
  Ключові слова цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, математичне прогнозування
  Список цитованої літератури
  • Afanasiuk OI. Achieving target blood pressure levels in patients with hypertension combined with comorbid type 2 diabetes after a standard multimodelity therapy. Bukovinian Medical Herald. 2014; 2(70): 3-7. [in Ukrainian]
  • Askerov MM. Arterialna hipertenziia pry tsukrovomu diabeti. Ukraiinskyi zhurnal klinichnoii ta laboratornoiyi medytsyny.2013; 2(8): 4-8. [in Ukrainian]
  • Herasimov AN. Meditsinskaya statistika. Мoscow: Meditsinskoye informatsionnoye agentstvo; c2007. 480p. [in Russian]
  • Mitchenko OI, Romanov VYu, Kulyk OYu. Leptin resistance, carbohydrate and lipid disorders in patients with essential hypertension and metabolic syndrome. Ukrayinskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2015; 2: 58-64. [in Ukrainian]
  • IDF Diabetes Atlas - 8th edition. Brussels: International Diabetes Federation. c2017. 147p.
  • Urbanovych AM, Suslyk HI, Kozlovska KhYu. Content of sP-selectin and cytokines in blood of patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension depending on diabetes compensation condition.International Journal of Chemistry. 2016; 8(2): 123-128.
  • White F, Wang L, Jelinek HF. Management of hypertension in patients with diabetes mellitus. Experimental & Clinical Cardiology. 2010; 15(1): 5-8.
  • World Health Organization (2000) Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894, World Health Organization, Geneva, Switzerland.
  • Zhuravliova LV, Pyvovarov ОV. The risk factors and prediction of comorbid pathology of type 2 diabetes mellitus in patients with hypertension. Art of Treatment. 2014; 9-10: 6-9.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №2(68), 2019 рік , 131-134 сторінки, код УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-131-134