EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Гринь В. Г.

  МАКРО-МІКРОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ БІЛИХ ЩУРІВ


  Про автора: Гринь В. Г.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Інформацію про особливості анатомічної будови шлунково-кишкового тракту білих щурів можна черпнути з робіт багатьох авторів, які займаються експериментальним моделюванням різних патологічних станів травної системи. Наявна в літературі інформація про особливості будови шлунково-кишкового тракту білих щурів потребує перевірки і певних уточнень. Метою роботи було уточнення і узагальнення отриманих даних про макро- і мікроскопічну будову рельєфу слизової оболонки шлунково-кишкового тракту білих щурів. Дослідження здійснено на 30 білих щурах-самцях. Матеріалом для дослідження слугували видалені препарати шлунково-кишкового тракту білих щурів: шлунок, дванадцятипала кишка, тонка кишка в місці локалізації пеєрових бляшок, тонка кишка в проміжку між пеєрових бляшками і сліпа кишка. В інших випадках проводили наповнення шлунково-кишкового тракту фізіологічним розчином. Тотальні препарати шлунково-кишкового тракту фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну. Сліпа кишка по об'ємній пропорційності більша, ніж у людини. Це легко пояснюється тим, що в харчовому раціоні білих щурів в значній кількості переважають продукти, які містять рослинну клітковину. Але поряд з цим, процес симбионтного зброджування харчових продуктів у білих щурів, також здійснюється в передшлунці. Тонка кишка білих щурів за основними морфологічними ознаками цілком відповідає тонкій кишці людини. Це дає повне право використовувати її в якості моделі при експериментальному відтворенні відповідних по локалізації патологічних процесів.
  Ключові слова білі щури, слизова оболонка, шлунок, тонка кишка, сліпа кишка
  Список цитованої літератури
  • Bahriy MM, Dibrova VA, Popadynets OH, Hryshchuk MI. Metodyky morfolohichnykh doslidzhen: Monohrafiya. Vinnytsya: Nova knyha; 2016. 328 s. [in Ukrainian]
  • Bedenyuk OA. Osoblyvosti prostorovoyi i strukturnoyi orhanizatsiyi shlunka bilykh laboratornykh shchuriv u normi. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalnoyi medytsyny. 2015;4:20-23. [in Ukrainian]
  • Vasyutina ML, Smirnova SV. Sravnitelnyy analiz preparatov, ispol'zuyemykh dlya obshchey anestezii u krys. Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015;86(1):41-43. [in Russian]
  • Hryn VH, Kostylenko YuP, Yachmin AI. Osoblyvosti anatomichnoyi budovy shlunku bilykh shchuriv. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2019;1(67):133-137. [in Ukrainian]
  • Guseynova ST, Guseynov TS. Anatomiya struktur slizistoy obolochki tonkoy kishki belykh krys. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii. 2010;8:140-140. [in Russian]
  • Direktiva 2010/63/EU Yevropeyskogo parlamenta i Soveta ot 22 sentyabrya 2010 g. po zashchite zhivotnykh, ispol'zuyemykh dlya nauchnykh tseley. Official Journal L. 20.10.2010;276:0033-0079. [in Russian]
  • Karkishchenko NN, Gracheva SV, redaktory. Rukovodstvo po laboratornym zhivotnym i alternativnym modelyam v biomeditsinskikh issledovaniyakh. Moskva: Profil'-2S;2010. 358 s. [in Russian]
  • Kovalenko VV, Denisov SD. Kharakteristika krugovykh skladok slizistoy obolochki dvenadtsatiperstnoy kishki cheloveka. Meditsinskiye novosti. 2016;10(265):69-75. [in Russian]
  • Makarova MN, Rybakova AV, Gushchin YAA, Shedko VV, Muzhikyan AA, Makarov VG. Anatomo-fiziologicheskaya kharakteristika pishchevaritelnogo trakta u cheloveka i laboratornykh zhivotnykh. Mezhdunarodnyy vestnik veterinarii. 2016;1:82-104. [in Russian]
  • Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny № 249 vid 01.03.2012 r. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny 06.04.2012;24:82. [in Ukrainian]
  • Petrenko EV. Sravnitelnaya anatomiya zheludka u cheloveka i gryzunov. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy. 2016;3(2):255-258. [in Russian]
  • Samodelkin YeI, Kosareva PV, Chetvertnykh LA, Shinkarik OV, Neklyudova VV, Nikitin SV, Cheraneva MV. Gistologicheskaya i gistometricheskaya kharakteristika slizistoy obolochki zheludka intaktnykh neinbrednykh belykh krys. Permskiy meditsinskiy zhurnal. 2011;2(28):108-113. [in Russian]
  • Tatarenko DP. Pishchevaritelnaya sistema belykh krys: anatomo- funktsionalnyye osobennosti i eksperimentalnyye raboty: monografiya. Moskva: RUSAYNS; 2016. 92 s. [in Russian]
  • Trubitsyna IYe, Drozdov VN, Tkachenko YeV, Varvanina GG. Modelirovaniye povrezhdeniy slizistoy obolochki zheludochno-kishechnogo trakta u krys. Eksperimentalnaya i klinicheskaya gastroenterologiya. 2011;2:117-120. [in Russian]
  • Hryn VH, Kostylenko YuP., Yushchenko YuP., Ryabushko MM, Lavrenko DO. Comparative histological structure of the gastrointestinal mucosa in human and white rat: A bibliographic analysis. Wiad Lek. 2018;7:1398-1403. PMID: 30448817
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(70), 2019 рік , 188-193 сторінки, код УДК 616.34:611.018.73:599.323.4
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-188-193