EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Запорожан В.М., Гладчук І.З, Рожковська Н.М., Волянська А.Г., Шевченко О.І., Кушнір Г.Ю.

  ПРОФІЛАКТИКА ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА З РИЗИКОМ КОНТАМІНАЦІЇ ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ


  Про автора: Запорожан В.М., Гладчук І.З, Рожковська Н.М., Волянська А.Г., Шевченко О.І., Кушнір Г.Ю.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведений аналіз ефективності профілактики гнійно–септичних ускладнень при 115 “умовно чистих” лапароскопічних операціях на органах малого таза (лапароскопічна гістеректомія, консервативна міомектомія з видаленням вузла через кольпотомний розтин). В основній групі хворих (n = 60) інтравагінально застосували 0,02 % розчин декаметоксину. Контрольна група (n = 55) одержувала традиційну системну периопераційну антибіотікопрофілактику з використанням цефалоспоринів. Показано, що як за динамікою перебігу раннього післяопераційного періоду, так і показниками системної запальної відповіді і кількістю ускладнень достовірних відмінностей між досліджуваними групами не було. В основній групі мало місце збільшення кількості лактобацил і зменшення на 87,3% вмісту умовно-патогенної мікрофлори, що свідчило про доцільність профілактичного інтраопераційного місцевого застосування декаметоксину.
  Ключові слова лапароскопія, гнійно-септичні ускладнення, профілактика, декаметоксин
  Список цитованої літератури
  • Vdovychenko YuP, Voloshyn OA. Diahnostyka i profilaktyka uskladnen pry laparoskopichnykh hinekolohichnykh operatsiyakh. Zdorovye zhenshchyny. 2015; 4 (100): 72-74. [in Ukrainian]
  • Henyk NI, Lasytchuk OM, Pakharenko LV, KinashNM, Orishchak IK. Profilaktyka pislyaoperatsiynykh hniyno-zapalnykh uskladnen u hinekolohiyi. Aktualni pytannya pediatriyi, akusherstva ta hinekolohiyi. 2016; 2:52-54. [in Ukrainian]
  • Kaminskyi IV, Kosenko OV, Herbali OYu. Prohnozuvannya ta profilaktyka pislyaoperatsiynykh hniyno-septychnykh uskladnen v abdominalniy khirurhiyi. Shpytalna khirurhiya. 2013; 2: 35-38. [in Ukrainian]
  • Letiayeva OI, Dolgushin II. Kliniko-mikrobiologicheskoye obosnovaniye kompleksnoy terapii vospalitelnykh zabolevaniy urogenitalnogo trakta negonokokkovoy etiologii u zhenshchin reproduktivnogo vozrasta. Akusherstvo i ginekologiya. 2013; 6:60-64. [in Russian]
  • Mayorov MV, Voroshchuk SV,  Zhuperkova YeA, Zhuchenko SI, Chernyak OL. Vaginalnyy biotsenoz i genitalnyye infektsii: osobennosti mestnogo lecheniya. Meditsinskiye aspekty zdorovya zhenshchiny. 2018; 7-8 (120-121): 25-32. [in Russian]
  • Ostrovskiy VK, Makarov SV, Yangolenko DV, Rodionov PN, Kochetkov LN. Pokazateli krovi i leykotsitarnyi indeks intoksikatsii pri otsenke tyazhesti techeniya i opredelenii prognoza vospalitelnykh, gnoynykh i gnoyno-destruktivnykh zabolevaniy organov bryushnoy polosti i legkikh. Ulyanovskiy mediko-biologicheskiy zhurnal. 2011; 1: 73-78. [in Russian]
  • Anderson DJ, Marathe J, Pudney J The structure of the human vaginal stratum corneum and its role in immune defense. Am. J. Reprod. Immunol. 2014; 71:618–623. doi: 10.1111 / aji.12230. Epub 2014 .
  • David A. Relman, Marc Lipsitch - Microbiome as a tool and a target in the effort to address antimicrobial resistance. Proc Natl Acad Sci USA. 2018; 115(51): 12902–12910. Doi: 10.1073 / pnas.1717163115
  • Ierano C, Nankervis JM, James R, Rajkhova A, Peel T, Thursky K Surgical antimicrobial prophylaxis. Aust. Prescr. 2017; 40(6): 225-229. doi: 10.18773/austprescr.2017.073
  • Linhares IM, Summers PR, Larsen B, Giraldo PC et al Contemporary perspectives on vaginal pH and lactobacilli. Am. J. Obstet. Gynecol. 2011; 204:120. e1–5. doi: 10.1016 / j.ajog.2010.07.01
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(71), 2020 рік , 049-053 сторінки, код УДК 618.1-089-06-084
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-49-53