EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Petrushanko T.A., Gasyuk N.V., Nikolishyna E.V., Popovich I.J., Ivanytskyi I. A.

  IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION STUDENTS AT THE DEPARTMENT OF THERAPEUTIC DENTISTRY BY INTRODUCTION INTO THE TRADITIONAL SYSTEM OF EDUCATION COLLECTIVE INNOVATIVE STUDIES


  About the author: Petrushanko T.A., Gasyuk N.V., Nikolishyna E.V., Popovich I.J., Ivanytskyi I. A.
  Heading QUESTIONS OF МEDICAL EDUCATION
  Type of article Scentific article
  Annotation In the article the results of the Students' Scientific society of therapeutic Stomatology HSEI Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy" on the implementation of the traditional system of collective innovative training sessions. Using their experience, we can recommend this teaching strategy in higher education, which enables communication style of communication, raising curiosity and deep knowledge of the cycle of pathology of the oral mucosa and periodontal tissues.
  Tags consciousness, innovation, thinking and education
  Bibliography
  • Безрукова В.С. Мобильность системы образования / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 1997. – 194 с.
  • Впровадження новітніх технологій в навчальний процес – запорука якісної підготовки лікарів-стоматологів в умовах Європейської інтеграції / П.А. Гасюк, Н.В. Гасюк, Д.Д. Кіндій, В.Є. Пудяк // Збірник матеріали навчально-методичної конференції «Європейський вибір – невід’ємна складова розвитку вищої медичної освіти України». – Полтава, 23 травня. – 2013. – С.31−32.
  • Дискусія як один із методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів-медиків в рамках роботи студентського наукового товариства / Т.О. Петрушанко, Н.В Гасюк, Т.М. Мошель, І.Ю. Попович, Т.Д. Бублій // Світ медицини та біології. – 2013. – № 3 (39). – С. 164 − 166.
  • Іваницький І.О. Студентське наукове товариство як фундамент наукового світогляду студента / І.О. Іваницький, Н.В. Гасюк // Світ медицини та біології. – 2011. – № 4. – С. 155-157.
  • Мерзлякова Н.С. Профессиональная мобильность студента университета в контексте поликультурного образования / Н.С. Мерзлякова // Вестник Башкирского университета. – 2009. – № 3 –  С.1007-1010.
  • Пидаев А.В. Болонский процес в Еворопе / А.В. Пидаев, В.Г. Передерій // – Одесса: Одесский  государственный медицинский  университктт, 2004. − 192 с.
  • Реалізація пізнавальної активності студента-медика шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних технологій  / Т.О. Петрушанко, Н.В. Гасюк, І.Ю. Попович, Т.М. Мошель, І.О. Іваницький //  Збірник матеріалів Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) начальних закладах України на новому етапі». –  Тернопіль, 18-19 квітня. − 2013. − С. 396-398.
  • Соломенко Л. О. Активні методи навчання в системі розвитку особистості / Л. О. Соломенко // Хімія. Біологія. – 2001, № 25. – С. 112-114.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(42) 2 part 2013 year, 132-134 pages, index UDK 616.314 −08+378.147