EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Т.О. Петрушанко, Н.В. Гасюк, Е.В. Ніколішина, І.Ю. Попович, І.О. Іваницький

  ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ В ТРАДИЦІЙНУ СИСТЕМУ НАВЧАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


  Про автора: Т.О. Петрушанко, Н.В. Гасюк, Е.В. Ніколішина, І.Ю. Попович, І.О. Іваницький
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В статті приведені результати роботи студентського наукового товариства кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» по впровадженню в традиційну систему навчання колективних інноваційних занять. Користуючись власним досвідом автори рекомендують дану педагогічну стратегію до широкого використання у вищій школі, що дає можливість комунікативної манери спілкування, виховання цікавості та поглиблення знань із дисципліни.
  Ключові слова виховання, стратегія, інновації, мислення, освіта
  Список цитованої літератури
  • Безрукова В.С. Мобильность системы образования / В.С. Безрукова. – Екатеринбург, 1997. – 194 с.
  • Впровадження новітніх технологій в навчальний процес – запорука якісної підготовки лікарів-стоматологів в умовах Європейської інтеграції / П.А. Гасюк, Н.В. Гасюк, Д.Д. Кіндій, В.Є. Пудяк // Збірник матеріали навчально-методичної конференції «Європейський вибір – невід’ємна складова розвитку вищої медичної освіти України». – Полтава, 23 травня. – 2013. – С.31−32.
  • Дискусія як один із методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів-медиків в рамках роботи студентського наукового товариства / Т.О. Петрушанко, Н.В Гасюк, Т.М. Мошель, І.Ю. Попович, Т.Д. Бублій // Світ медицини та біології. – 2013. – № 3 (39). – С. 164 − 166.
  • Іваницький І.О. Студентське наукове товариство як фундамент наукового світогляду студента / І.О. Іваницький, Н.В. Гасюк // Світ медицини та біології. – 2011. – № 4. – С. 155-157.
  • Мерзлякова Н.С. Профессиональная мобильность студента университета в контексте поликультурного образования / Н.С. Мерзлякова // Вестник Башкирского университета. – 2009. – № 3 –  С.1007-1010.
  • Пидаев А.В. Болонский процес в Еворопе / А.В. Пидаев, В.Г. Передерій // – Одесса: Одесский  государственный медицинский  университктт, 2004. − 192 с.
  • Реалізація пізнавальної активності студента-медика шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних технологій  / Т.О. Петрушанко, Н.В. Гасюк, І.Ю. Попович, Т.М. Мошель, І.О. Іваницький //  Збірник матеріалів Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) начальних закладах України на новому етапі». –  Тернопіль, 18-19 квітня. − 2013. − С. 396-398.
  • Соломенко Л. О. Активні методи навчання в системі розвитку особистості / Л. О. Соломенко // Хімія. Біологія. – 2001, № 25. – С. 112-114.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(42) 2 частина 2013 рік , 132-134 сторінки, код УДК 616.314 −08+378.147