РусскийEnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Gubka P.I.

  FEATURES of ORGANIZATION INDEPENDENT WORK DURING CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION WITH STUDENTS-PHYSICIANS


  About the author: Gubka P.I.
  Heading QUESTIONS OF МEDICAL EDUCATION
  Type of article Scentific article
  Annotation The value of independent work is in-process investigation, as the component part of education, health and education of students-physicians. It was set that poor organized independent work, negatively influences on the health of students. Facilities and methods of independent physical preparation, that positively influence on the state of health and education of students, are certain.
  Tags control, evaluation, student, independent work, complex of exercises
  Bibliography
  • Бальсевіч В.К. Нові технології формування фізичної культури школяра / В.К. Бальсевіч, Л.І. Лубишев // Проблеми вдосконалення фізичного виховання загальноосвітніх шкіл: сб. науч. робіт междун. семінару. – М.: - 1993. – С.42-50.
  • Бубе Х. Тести в спортивній практиці / Х. Бубе, Г. Фек, Х. Штюблер [та ін.] // – М.: Фізкультура і спорт, - 2008. – 240с.
  • Губка П.І. Мотивація до оздоровчої діяльності студентів./ П.І. Губка, В.І. Іванов, О.Д. Корнієнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2001.-№12. - С. 15-20.
  • Губка П.І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-медиків на основі оцінки рівня рухової та психофізичної підготовленості/ П.І. Губка, О.В. Лупало., С.Г. Копчикова //Світ медицини та біології, - 2012.-№1.-С.55-58.
  • Макаров Р. Н. Профессиональная надёжность и пути конструктивной целевой модели и физической подготовки специалиста «Методологические подходы к решению проблемы надёжности человеческого фактора в условиях научно – технического прогресса» / Р.Н. Макаров // - Одесса? - 1998 С. 12 – 15.
  • Миколенко Л. Функціонувальні дослідження фізичної підготовки / Л. Миколенко // - Здоров’я та фізична культура.-2005-№17, С.2-3.
  • Макеева Л.М. Особливості проведення самостійної роботи на заняттях фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.М. Макеева // .Науковий часопис. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Серія 15. - С.151-155.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(43), 2014 year, 199-201 pages, index UDK 796.011.875.001