RussianEnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  П.І. Губка

  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ


  Про автора: П.І. Губка
  Рубрика ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація У статті розглядається проблема самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи. Аналізуються можливості застосування комплексу вправ зі скакалкою і обручем. як вид самостійної роботи студентів, який дозволяє виявити спритність, координованість, витривалість.
  Ключові слова контроль, оцінювання, студент, самостійна робота, комплекс вправ
  Список цитованої літератури
  • Бальсевіч В.К. Нові технології формування фізичної культури школяра / В.К. Бальсевіч, Л.І. Лубишев // Проблеми вдосконалення фізичного виховання загальноосвітніх шкіл: сб. науч. робіт междун. семінару. – М.: - 1993. – С.42-50.
  • Бубе Х. Тести в спортивній практиці / Х. Бубе, Г. Фек, Х. Штюблер [та ін.] // – М.: Фізкультура і спорт, - 2008. – 240с.
  • Губка П.І. Мотивація до оздоровчої діяльності студентів./ П.І. Губка, В.І. Іванов, О.Д. Корнієнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2001.-№12. - С. 15-20.
  • Губка П.І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-медиків на основі оцінки рівня рухової та психофізичної підготовленості/ П.І. Губка, О.В. Лупало., С.Г. Копчикова //Світ медицини та біології, - 2012.-№1.-С.55-58.
  • Макаров Р. Н. Профессиональная надёжность и пути конструктивной целевой модели и физической подготовки специалиста «Методологические подходы к решению проблемы надёжности человеческого фактора в условиях научно – технического прогресса» / Р.Н. Макаров // - Одесса? - 1998 С. 12 – 15.
  • Миколенко Л. Функціонувальні дослідження фізичної підготовки / Л. Миколенко // - Здоров’я та фізична культура.-2005-№17, С.2-3.
  • Макеева Л.М. Особливості проведення самостійної роботи на заняттях фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.М. Макеева // .Науковий часопис. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Серія 15. - С.151-155.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(43), 2014 рік , 199-201 сторінки, код УДК 796.011.875.001