EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Khudiakova M. B.

  MEDICINAL CORRECTION OF CATALASE ACTIVITY AND SUPEROXIDE DISMUTASE IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS


  About the author: Khudiakova M. B.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The analysis proves pathogenetic role of abnormal processes of antioxidant defense in the oral fluids in their connection with clinical change in development of chronic generalized periodontitis of I-II degrees of severity. The scheme of complex treatment of periodontitis by means of local application of lipoflavon (liposomal quercetin-lecithin complex) using individual periodontal polyvinylchloride delivery tray contributing to inflammation elimination and long-term remission has been developed. This allows to recommend lipoflavon for local application as pathogenetically antioxidant substantiated drug in treatment of generalized periodontitis.
  Tags catalase, superoxide dismutase, generalized periodontitis, pathogenesis, liposomes, oral fluid, lipoflavon
  Bibliography
  • Baraboy V. A. Metodicheskie osobennosti issledovaniya perekisnogo okisleniya / V. A. Baraboy, V. E. Orel, I. M. Karnauh // Perekisnoe okislenie i radiatsiya. – K.: Naukova dumka, - 1991. - S. 52-75.
  • Borisenko A. V. Narushenie belkovogo obmena v tkanyah parodonta pri patologii i ih korrektsiya v kompleksnom lechenii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.00.21 „Stomatologiya” / A. V. Borisenko // - K., - 1992. - 29 s.
  • Beloklitskaya G. F. Vozmozhnosti antioksidantnoy korrektsii perekisnogo okisleniya lipidov pri zabolevaniyah parodonta raznoy stepeni tyazhesti / G. F. Beloklitskaya // Sovremennaya stomatologiya. - 2000. – No. 1. - S. 38-41.
  • Burkovska A. Yu. Antioksidantni vlastivosti 2 % mazi tiotriazolinu pri eksperimentalniy viraztsi / A. Yu. Burkovska, M. S. Kordis // - Ivano-Frankivsk, - 2009. - 27 s.
  • Vladimirov Yu. A. Svobodnyie radikalyi i antioksidantyi / Yu. A. Vladimirov // Vestnik Rossiyskoy AMN. - 1998. – No. 7. - S. 43-51.
  • Kostyuk V. A. Prostoy i chuvstvitelnyiy metod opredeleniya aktivnosti superoksiddismutazyi, osnovannyiy na reaktsii okisleniya kvertsetina / V. A. Kostyuk, A. I. Potapovich, Zh. V. Kovaleva // Voprosyi med. himii. - 1990. – No. 2. - C. 88-91.
  • Kukurudz N. I. Kliniko-patogenetichne obgruntuvannya zastosuvannya amIzonu v kompleksnomu likuvanni generalizovanogo parodontitu: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.01.22 „StomatologIya” / N. I. Kukurudz; Ivano-Frank. nats. med. unIversitet. - Ivano-FrankIvsk, - 2008. - 18 s.
  • Yaverbaum P. M. Biohimiya soedinitelnoy tkani, kosti, zuba i slyunyi / P. M. Yaverbaum, V. G. Vasilev // - Irkutsk: IGMI, - 1992. - 29 s.
  • Diab-Ladki R Decrease in the total antioxidant activity of saliva in patients with periodontal diseases / R Diab-Ladki, B Pellat, R Chahine // Clin Oral Investig. - 2003. - №7. - P.103-107.
  • Pendyala G The challenge of antioxidants to free radicals in periodontitis / G Pendyala, B Thomas, S Kumari // J Indian Soc Periodontol. - 2008. - №12. - P.79-83.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(52) 2 part 2015 year, 056-059 pages, index UDK 616.314.17.-008.1.-078:57.088.6:612.017.1