EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Kazakova E.S., Yeroshenko G.A., Lisachenko O.D., Yeroshenko A.I., Sobol R.O.

  CHANGES OF MIGRATIVE CELLS REPRESENTATATION IN RATS’ GUMS MUCOSA IN CHRONIC INTOXICATION OF ETANOL


  About the author: Kazakova E.S., Yeroshenko G.A., Lisachenko O.D., Yeroshenko A.I., Sobol R.O.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Study of the dynamics of the average number of white blood cells and mast cells in the lamina propria of gum composition of rats with chronic ethanol intoxication identified activation of humoral immune response, which manifested an increase in the average number of macrophages and plasma cells during the experiment. After an increase of 5 - 9 days the average number of lymphocytes and mast cells caused a decrease indicators on day 12 of observation, indicating that the rearrangement of the protective barrier. Appearance at day 9 and increase in the number of neutrophils more than twice during the experiment is a confirmation of morphological tension local immunity.
  Tags gums, mucosa, chronic intoxication of etanol
  Bibliography
  • Droblenkov A.V. Morfologicheskie priznaki otravleniya etanolom, alkogolnoy abstinentsii i hronicheskoy alkogolnoy intoksikatsii v mezokortikolimbicheskoy dofaminergicheskoy sisteme /A.V. Droblenkov // Sudebno-meditsinskaya ekspertiza. – 2011, No. 5. – S. 11-17.
  • Yeroshenko G.A. Harakteristika klItinnogo skladu yasen pri generalIzovanomu parodontitI / G.A. Yeroshenko, N.V. Gasyuk // Svit meditsini ta biologiyi.- 2015.- No. 1 (48).- S.17-20.
  • Ivanochko V.M. Morfologichniy stan strukturnih komponentiv filtratsiyno-reabsorbtsiynogo baryeru nirok u normI I pri hronIchnIy alkogolIzatsIYi napoyami rIznoYi yakostI I mItsnostI : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. n. : spets. 14.03.01 «normalna anatomIya» / V.M. Ivanochko. – TernopIl, 2003. – 19 s.
  • Kazakova K. S. Sposib okrashuvannya napivtonkih zriziv / K. S. Kazakova, I. I. Starchenko, G. A. Eroshenko // Svidotstvo pro ratsionalizatorsku propozitsiyu No. 1880 vidanu Ukrayinskoyu medichnoyu stomatologIchnoyu akademieyu 15.09.1999.
  • Karupu V. Ya. Elektronnaya mikroskopiya / Karupu V. Ya. – Kiev: Vischa shkola, 1984. – 207 s.
  • Lapach S. N. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Exel / Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. – Kiev: Morion, 2000. – 320 s
  • Svistunov A.A. Izmenenie funktsii THl i TH2 limfotsitov i tsitokinovogo profilya pri hronicheskoy intoksikatsii etanolom / A.A. Svistunov, P.F. Zabrodskiy, V.G. Lim // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2010, No. 2, T. 6. – S. 307-309.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(52) 2 part 2015 year, 103-105 pages, index UDK 616.311.2-092.9 : 615.916ʼ262