EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Sarafynyuk L. A., Yakusheva Yu. I.

  CORRELATION INDICATORS OF CENTRAL HEMODYNAMIC WITH ANTHROPOMETRIC AND SOMATOTYPOLOGICAL PARAMETERS IN YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS


  About the author: Sarafynyuk L. A., Yakusheva Yu. I.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Correlations between indicators of central hemodynamics, which were obtained by tetra polar reocardiography and anthropometric dimensions, components of somatotype and body weight in youth volleyball high level of sportsmanship, were established in the article. It was found that indicators of central hemodynamics have no reliable numerical relationships with constitutional characteristics, reliable correlation weak and medium strength are dominated.
  Tags correlation, central hemodynamics, anthropometry, somatotype, components of body weight, volleyball players
  Bibliography
  • Bunak V. V. Antropometriya / V. V. Bunak // – M: Uchmedgiz Narkomprosa RSFSR. – 1941. – 368 s.
  • Bogachuk O. P. Korelyatsiyni zv’yazki pokaznikiv tserebralnogo krovoobigu z rozvitkom zhirovoyi tkanini ta somatotipologichnimi pokaznikami u miskih pidlitkiv PodIllya / O. P. Bogachuk // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2006. – No 7. – S. 126-130.
  • Vasilenko D. A. Korelyatsiyni zv’yazki pokaznikiv reoentsefalogrami z totalnimi ta partsialnimi rozmirami tila u praktichno zdorovih miskih hlopchikiv i divchatok Podillya / D. A. Vasilenko, O. P. Bogachuk, L. S. Bruhnova // Visnik morfologiyi. – 2006. – T.12, No 2. – S. 306-312.
  • Koveshnikov V. G. Meditsinskaya antropologiya / V. G. Koveshnikov, B. A. Nikityuk // – Kiev: Zdorov’ya. –1992.-200 s.
  • Nikityuk B. A. Morfologiya cheloveka / B. A. Nikityuk, V. P. Chtetsov // – M.: MGU, - 1983. – 314 s.
  • Nikityuk B. A. Teoriya i praktika integrativnoy antropologii. Ocherki / B. A. Nikityuk, V. M. Moroz, D. B. Nikityuk // – Kiev-Vinnitsa: Zdorovya, - 1998. – 303 s.
  • Ronkin M. A. Reografiya v klinicheskoy praktike / M. A. Ronkin, L. B. Ivanov // – Moskva: Nauchno-meditsinskaya firma MBN, - 1997. – 250 s.
  • Sarafinyuk P. V. Vzaemozvyazki ehokardiografichnih rozmiriv sertsya i antropo-somatotipologichnih harakteristik u zdorovih miskih pidlitkiv / P. V. Sarafinyuk // Visnik morfologiyi. – Vinnitsya, - 2003. – T. 9, No 1. – S. 128-131.
  • Sarafinyuk L. A. Korelyatsiyi pokaznikiv, otrimanih metodom tetrapolyarnoyi reokardiografiyi, z antropometrichnimi i somatotipologichnimi harakteristikami u osib yunatskogo viku / L. A. Sarafinyuk, N. V. BelIk, P. V. Sarafinyuk [ta In.] // Visnik morfologiyi. – 2009. – T. 15, No 1.– S. 159-164.
  • Furman Yu. M. Osoblivosti korelyatsiynih zv’yazkiv pokaznikiv variabelnosti sertsevogo ritmu z antropometrichnimi pokaznikami u pidlitkiv riznih somatotipiv / Yu. M. Furman, D. A. Vasilenko, O. L. Ocheretna // VIsnik morfologIYi. – 2008. – T.14, No 1. – S. 42-47.
  • Shinkaruk-Dikovitska M. M. Korelyatsiyni zv’yazki pokaznikiv kardiointervalografiyi z antropometrichnimi i somatotipologichnimi pokaznikami u divchatok PodIllya z riznimi tipami gemodinamiki / M. M. ShInkaruk-Dikovitska, V. G. Cherkasov, I. V. Sergeta // Svit meditsini ta biologiyi. – 2008. – No 3. – S. 111-115.
  • Abächerli R. Correlation relationship assessment between left ventricular hypertrophy voltage criteria and body mass index in 41,806 Swiss conscripts / R. Abächerli, L. Zhou, J.J. Schmid [et. al.] // Ann Noninvasive Electrocardiol. – 2009 – Vol. 14, №4. – Р. 381-388.
  • Carter J. L Somatotyping – development and applications / J. L. Carter, B. H. Heath // – Cambridge University Press. – 1990. – 504 p.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(51) 1 part 2015 year, 079-083 pages, index UDK 612.13:796.353.607:572.087:572.5