EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Zhdan V. N., Kapustyanskаyа A. A., Bobyrev V. M., Shilkina L. N., Shepitko V. I.

  DIAGNOSIS OF THE HYPERURICEMIC SYNDROME AS THE MANIFESTATION OF MULTIMORBID PATHOLOGY IN CLINICAL EXPERIENCE OF GENERAL PRACTITIONER


  About the author: Zhdan V. N., Kapustyanskаyа A. A., Bobyrev V. M., Shilkina L. N., Shepitko V. I.
  Heading LITERATURE REVIEWS
  Type of article Review article
  Annotation GPs need to timely detect the first signs of hyperuricemia before the development gouty arthritis and metabolic disorders.Proved that, the timely correction of hyperuricemia can be prevent the development of future cardiovascular diseases, and renal lesions. That is why the use of diagnostic algorithm hyperuricemic syndrome is crucial in the daily practice of general practitioners in order to provide the prevention of irreversible complications, disability save patients and improve their quality of life.
  Tags hyperuricemic syndrome, diagnosis, uric acid, metabolic syndrome
  Bibliography
  • Bilchenko A. V. Giperurikemiya kak faktor riska razvitiya serdechno-sosudistyih zabolevaniy i smertnosti / A. V. Bilchenko // Zdorovya Ukrayiny, - 2009. – 10(1). – S. 46–48.
  • Bratus V.V.Ozhirenie, insulinorezestentnost, metabolicheskiy sindrom: fundamentalnyie i klinichnyie aspektyi / V.V. Bratus, T. V. Talaeva, V. A. Shumakov // Chetverta hvilya, - 2009. –413 s.
  • Barskova V. G. Diagnostika podagricheskogo artrita / V. G. Barskova // Russkiy meditsinskiy zhurnal. – 2011. – T 19. – No 10. – S. 614–617.
  • Bortkevich O.P. Podagra: suchasniy stan problemi, pIdhodi do dIagnostiki ta shlyahi korektsiyi / O. P. Bortkevich, Yu. V. Bilyavska / Zdorovya Ukrayiny. – 2011. – No 2. – S. 69-71.
  • Zhdan V. M. EfektivnIst bazisnoi terapiyi podagrychnogo artrytu  u hvorih iz suputnoyu patologieyu / V. M. Zhdan, A. A. Kapustyanska // Aktualni problemi suchasnoi medytsyny. – 2013. – Т. 13, No 2 (42). – S. 104-106. 

  • Kazimirko V.K. Revmatologiya / V.K. Kazimirko, V. M. Kovalenko // – Donetsk, - 2009. – 443 s.
  • Maksudova A.N. Podagra / A. N. Maksudova, I. G. Salihov, R. A. Habirov // – M.: MEDpress-inform, - 2008. –83 s.
  • Nasonova V.A. Lektsii dlya praktikuyuschih vrachey / V. A. Nasonova, V.G. Barskova // Moskva, - 2004. – Ros. nats. kongress «Chelovek i lekarstvo».
  • Nasonov E.L. Sovremennyie tehnologii i perspektivyi laboratornoy diagnostiki revmaticheskih zabolevaniy / E. L. Nasonov, E. N. Aleksandrova // Terapevticheskiy arhiv. – 2010. – No 5. – S.5-8.
  • PerederIy V. G. Osnovi vnutrishnoyi meditsini / V.G. PerederIy, S. M. Tkach //– VInnitsya: Nova kniga, -2010. – T. 3. – 1004 s.
  • Svintsitskiy A.S. Revmatichni hvorobi ta sindromi / A.S. Svintsitskiy, O. B. Yaremenko // – K.: Kniga plyus, - 2006. – 473 s.
  • Shuba N.M. Giperurikemiya - multimorbidnaya patologiya v revmatologii / N. M. Shuba // Ukrayinskiy revmatologichniy zhurnal, - 2013. –No 52 (2).
  • Hamburger M. 2011 recommendations for the diagnosis and management of gout and hyperuricemia / M. Hamburger, H.S. Baraf, T.C. Adamson // Phys. Sportsmed.,- 2011. – 39(4). – P. 98–123.
  • Krishnan E. Hyperuricemia and the risk for subclinical coronary atherosclerosis-data from a prospective observational cohort study / E. Krishnan, B.J. Pandya, L. Chung // Arthritis Res. Ther.,- 2011. – 13(2). – 66 р.
  • Lottmann K. Association between gout and all-cause as well as cardiovascular mortality: a systematic review / K. Lottmann, X. Chen, P.K. Schädlich // Curr. Rheumatol. Rep., - 2012. – 14(2). – P. 195–203.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №3(51) 1 part 2015 year, 130-133 pages, index UDK 616.72-002.78-07