EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Bereznyakova A.I., Jemela O.D., Cheremisina V.F.

  INDICATORS OF SYSTEM GLUTATHION IN RATS WITH ALLERGIC DERMATITIS


  About the author: Bereznyakova A.I., Jemela O.D., Cheremisina V.F.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation In the article presents the results of the dynamics of the glutathione system in rats with allergic dermatitis. It was established that one of the main attractions in the regulation of antioxidant defense in the dermis and epidermis takes in inflammation enzyme glutathione redox system. A significant decrease of reduced glutathione in serum in rats with allergic dermatitis due to insufficient activity of specific enzymes glutathione system, providing recovery of oxidized glutathione and refill the pool because of this reduced glutathione in the blood. In the treatment of allergic dermatitis appropriate than specific treatments, add antioxidants.
  Tags alergic dermatitis, glutathione system, the restored glutathіone, the oxidized glutathіone, glutathіone peroxidase, glutathіone reductase, glutathіone transferase
  Bibliography
  • Zalkan P. M. Vlijanie sinteticheskih mojushhih sredstv na reaktivnost' kozhi morskih svinok / P. M. Zalkan, E. A. Ievleva // Aktual'nye voprosy professional'noj dermatologii. – M., 1965. – S. 106–112. 
  • Zborovskaja I. A. Antioksidantnaja sistema organizma. Ee znachenie v metabolizme, klinicheskoe znachenie / I. A. Zborovskaja, M. V. Bannikova // Vestnik Rossijskoj akademii med. nauk. – 1995. – № 6. – S. 53–60. 
  • Zjablicev S. V. Funkcional'noe sostojanie sistem kletochnoj reguljacii v patogeneze allergodermatozov / S. V. Zjablicev, E. A. Bocharova // Pitannja eksperimental'noї ta klіnіchnoї medicini. – 2010. – Vip. 14, T. 1. – S. 170. 
  • Katunina O. R. Rol' nejromediatorov v razvitii vospalenija v kozhe bol'nyh atopicheskim dermatitom / O. R. Katunina, V. V. Chikin, L. F. Znamenskaja // Vestnik dermatologii i venerologii. – 2013. – № 5. – S. 91–101. 
  • Livshic V. M. Biohimicheskie analizy v klinike : sprav. / V. M. Livshic, V. I. Sidel'nikova. – 3-e izd. – M. : Med. inform. agentstvo, 2011. – 327 s. 
  • Mal'cev G. Ju. Metody opredelenija soderzhanija glutationa i aktivnosti glutationperoksidazy v jeritrocitah / G. Ju. Mal'cev, N. V. Tyshko // Gigiena i sanitarija. – 2002. – № 2. – S. 69–72. 
  • Meshhishen I. F. Metod opredelenija aktivnosti glutationtransferazy v krovi / I. F. Meshhishen // Primenenie fermentov v medicine: materialy dokladov nauchnoj konferencii. – Simferopol', 1987. – S. 135–136. 
  • Meshhishen I. F. Okislenie i vosstanovlenie glutationa / I. F. Meshhishen, I. V. Petrov // Ukrainskij biohimicheskij zhurnal. – 1983. – T. 55, № 4. – S. 571–573. 
  • Junkerov V. I. Matematiko-statichsticheskaja obrabotka dannyh medicinskih issledovanij / V. I. Junkerov, S. T. Grigor'ev. – SPb. : VMedA, 2005. – 292 s.
  • Ellman G. L. Tissue sulfhydryl groups // Arch. Bioch. Biophys. – 1959. – Vol. 82, № 12. – P. 70–77.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(54) 2 part 2015 year, 101-103 pages, index UDK 616.831-005-599.323