EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Березнякова А.І., Жемела О.Д., Черемісіна В.Ф.

  ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ У ЩУРІВ З АЛЕРГІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ


  Про автора: Березнякова А.І., Жемела О.Д., Черемісіна В.Ф.
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація В роботі представлені результати динаміки показників системи глутатіону у щурів з алергічним дерматитом. Встановлено, що одне із головних місць в регуляції антиоксидантного захисту в епідермісі та дермі при запаленні займає ферментна редокс-система глутатіону. Суттєве зниження відновленого глутатіону у сироватці крові у щурів з алергічним дерматитом пов’язане з недостатньою активністю специфічних ферментів системи глутатіону, які забезпечують відновлення окисленого глутатіону та поповнення внаслідок цього пулу відновленого глутатіону у крові. В терапії алергічного дерматиту доцільно, окрім специфічного лікування, додавати антиоксиданти.
  Ключові слова алергічний дерматит, система глутатіону, відновлений глутатіон, окиснений глутатіон, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, глутатіонтрансфераза
  Список цитованої літератури
  • Zalkan P. M. Vlijanie sinteticheskih mojushhih sredstv na reaktivnost' kozhi morskih svinok / P. M. Zalkan, E. A. Ievleva // Aktual'nye voprosy professional'noj dermatologii. – M., 1965. – S. 106–112. 
  • Zborovskaja I. A. Antioksidantnaja sistema organizma. Ee znachenie v metabolizme, klinicheskoe znachenie / I. A. Zborovskaja, M. V. Bannikova // Vestnik Rossijskoj akademii med. nauk. – 1995. – № 6. – S. 53–60. 
  • Zjablicev S. V. Funkcional'noe sostojanie sistem kletochnoj reguljacii v patogeneze allergodermatozov / S. V. Zjablicev, E. A. Bocharova // Pitannja eksperimental'noї ta klіnіchnoї medicini. – 2010. – Vip. 14, T. 1. – S. 170. 
  • Katunina O. R. Rol' nejromediatorov v razvitii vospalenija v kozhe bol'nyh atopicheskim dermatitom / O. R. Katunina, V. V. Chikin, L. F. Znamenskaja // Vestnik dermatologii i venerologii. – 2013. – № 5. – S. 91–101. 
  • Livshic V. M. Biohimicheskie analizy v klinike : sprav. / V. M. Livshic, V. I. Sidel'nikova. – 3-e izd. – M. : Med. inform. agentstvo, 2011. – 327 s. 
  • Mal'cev G. Ju. Metody opredelenija soderzhanija glutationa i aktivnosti glutationperoksidazy v jeritrocitah / G. Ju. Mal'cev, N. V. Tyshko // Gigiena i sanitarija. – 2002. – № 2. – S. 69–72. 
  • Meshhishen I. F. Metod opredelenija aktivnosti glutationtransferazy v krovi / I. F. Meshhishen // Primenenie fermentov v medicine: materialy dokladov nauchnoj konferencii. – Simferopol', 1987. – S. 135–136. 
  • Meshhishen I. F. Okislenie i vosstanovlenie glutationa / I. F. Meshhishen, I. V. Petrov // Ukrainskij biohimicheskij zhurnal. – 1983. – T. 55, № 4. – S. 571–573. 
  • Junkerov V. I. Matematiko-statichsticheskaja obrabotka dannyh medicinskih issledovanij / V. I. Junkerov, S. T. Grigor'ev. – SPb. : VMedA, 2005. – 292 s.
  • Ellman G. L. Tissue sulfhydryl groups // Arch. Bioch. Biophys. – 1959. – Vol. 82, № 12. – P. 70–77.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №4(54) 2 частина 2015 рік , 101-103 сторінки, код УДК 616.831-005-599.323