EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Naumenko O.N., Deyeva U.V., Vasiliev A.V.

  CORRELATION OF CHANGING AUDITORY AND VESTIBULAR FUNCTION IN A SIMULATED SENSONEURAL HEARING LOSS


  About the author: Naumenko O.N., Deyeva U.V., Vasiliev A.V.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation We have investigated the state of auditory and vestibular function in the model of sensorineural hearing loss. In several animal models of sensorineural hearing loss, according to the objective examination AEPI, we have determined valid violations of auditory functions compared to intact control group in mice. In addition during the course of experimentation we found a violation of the vestibular function of the inner ear via the vestibular test.
  Tags model SNHL, sensoneural hearing loss, otoacoustic emission, vestibular function, mice
  Bibliography
  • Mitin Yu.V. Viznachennya stanu vnutrIshnolabIrintnogo tisku pri sensonevralnIy prigluhuvatostI za danim otoakustichnoyi emisiyi / Yu.V. Mitin, Yu.V. Deeva // Zhurn. VUShNIH, nosovih i gorlovih hvorob. — 2002. – No. 3– C. – S 54.
  • Novozhilova I.O. Svitovi tendentsiyi zrostannya rezistentnosti mikobakteriy tuberkulozu do protituberkuloznih preparativ (oglyad literaturi) / I. O. Novozhilova, V. M. Melnik, V. G. Matusevich // Ukrayinskiy medichniy chasopis – 2013. – No. 6
  • Hilov K.JI. Funktsiya organa ravnovesiya i bolezn peredvizheniya / K.JI. Hilov // L.: Meditsina. – 1969. – 279s.
  • Hrabrikov A.N. Harakteristika sensonevralnoy tugouhosti i perspektivyi ee differentsialnoy diagnostiki na osnove registratsii vyizvannoy otoakusticheskoy emissii /A.N. Hrabrikov// Vestnik otorinolaringologii. –2003. – No. 6. –S.17–19.
  • Hrabrikov A.N. Perspektivyi diagnostiki doklinicheskih form sensonevralnoy tugouhosti na osnove registratsii razlichnyih klassov vyizvannoy otoakusticheskoy emissii /A.N. Hrabrikov //Rossiyskaya otorinolaringologiya.– 2004.– No. 3.– S.113– 116.
  • Shidlovska T.V. Andreychenko C.B. Eksperimentalne doslIdzhennya kompleksnoYi dIYi shumu I rentgenIvskogo opromInennya na perekIsne okisnennya lIpIdIv ta aktivnIst antioksidantnih fermentIv golovnogo mozku u schurIv / T.V. Shidlovska, M.S. Kozak, I.O. Postrigam, M.O. Demchenko, C.B. Andreychenko // Zhurn. vushnih, nosovih I gorlovih hvorob. -2004. –No. 3. - S. 9-12.
  • Shidlovska T.V. Zagalni printsipi diagnostiki i likuvannya hvorih z sensonevralnoyu prigluhuvatistyu / T.V. Shidlovskaya, T.A. Shidlovska // Zhurn. vushnih, nosovih i gorlovih hvorob. - 2005. – No.4. - S. 2-17.
  • Asada Y. High– dose steroid therapy for sudden deafness– efficacy in severe cases / Y. Asada, H.Suzuki, S. Nakabayashi, M.Furukawa // Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho. – 1998. – Р. 1069– 1074.
  • Becvarovski Z. Rapid elevation of gentamicin levels in the human labyrinth following intravenous administration / Z. Becvarovski, E.M. Michaelides, J.M. Kartush [et al.] // Laryngoscope. – 2002. – P. 1163– 1165.
  • Kuliszewski M. A. A direct comparison of endothelial progenitor cell dysfunction in rat metabolic syndrome / M.A. Kuliszewski, M.R. Ward, J.W. Kowalewski [et al.] // Atherosclerosis. – 2012.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(56), 2016 year, 137-140 pages, index UDK 616.28-008.14-053:616-08