EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Маrchenko А. V., Gunas I. V., Petrushanko T. O.

  REGRESSION MODEL OF INDIVIDUAL LINEAR DIMENSIONS NEEDED TO BUILD THE CORRECT FORM OF THE DENTAL ARCH IN A YOUNG MESOCEPHALS DEPENDING ON THE CHARACTERISTICS OF ODONTOMETRIC AND CEPHALOMETRIC INDICATORS


  About the author: Маrchenko А. V., Gunas I. V., Petrushanko T. O.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The article describe mathematical regression model of individual linear dimensions needed to build the correct form of the dental arch depending on the characteristics of odontometric and cephalometric indicators. Of the 18 possible linear dimensions needed to build the correct form of the dental arch in adolescent mesocephals with orthognathic bite depending on the characteristics of odontometric and cephalometric indicators built 17 reliable models with the determination coefficient from 0.806 to 0.980. Constructed models with a coefficient of determination more often than 0.6 most often include the size of the teeth (56.3%, of which 10.3% accounted on upper incisors, 10.3% - on lower incisors, 4.6% - on upper canines, 8 0% - on lower canines, 8.0% - on small upper molars, 13.8% - on lower small molars, 1.1% - on upper first big molars) than cephalometric indicators (43.7 %). Among the dimensions of the upper and lower incisors, canines, small and first large molar teeth models most commonly includes the following indicators: mesio-distal sizes of crowns of teeth (13.8%, of which 5.7% in the upper jaw); length of teeth (10.3%, of which 3.4% in the upper jaw); vestibular-tongue dimensions (9.2%, of which 3.4% in the upper jaw) and width dentin-enamel verge on mesio-distal direction (9.2%, of which 4.6% in the upper jaw). Among cephalometric performance models most often include: average width of the face (5.7%); inter-orbital width (5.7%); distance between nasion and prostion (3.4%).
  Tags boys with orthognathic bite, regression analysis, odontometric and cephalometric indicators of craniotype, building a correct form of the dental arch
  Bibliography
  • Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskiy kurs / V. V. Bunak. – M.: Uchpedgiz, 1941. – 368 s.
  • Hlushak A.A. Modeli indyvidualnykh liniinykh rozmiriv neobkhidnykh dlia pobudovy korektnoi formy zubnoi duhy u khlopchykiv ta divchatok iz riznoiu formoiu holovy / A.A. Hlushak, I.V. Hunas // Ukrainskyi naukovo-medychnyi molodizhnyi zhurnal. – 2015. – No. 1 (86). – S. 34-38.
  • Gorelik E. V. Osobennosti kefalometricheskih parametrov u lits 17-25 let s sformirovavshemsya ortognaticheskim prokusom postoyannyih zubov v Volgogradskom regione / E. V. Gorelik // Morfologicheskie vedomosti. – 2006. – No.1-2. – S. 72-73.
  • Zubov A.A. Odontologiya v sovremennoy antopologii / A.A. Zubov, N.I. Haldeeva. – M. : Nauka, 1999. – 232 s.
  • Obosnovanie vyibora metodov opredeleniya razmerov zubnyih dug po morfometricheskim parametram litsa / D.S. Dmitrienko, S.B. Fischev, A.G. Klimov, Yu.V. Starkov // Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. – 2007. – No. 4. – S. 11–15.
  • Proffit U. R. Sovremennaya ortodontiya / U. R. Proffit / per. s angl.; pod red. L. S. Persina. – M.: MEDpress-inform, 2006. – 560 s.
  • Raspolozhenie klyuchevyih zubov zubnoy dugi otnositelno «zolotogo secheniya» frontalno-distalnoy diagonali / S.V. Dmitrienko, D.S. Dmitrienko, N.N. Klimova, T.S. Chizhikova // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. – 2011. – No. 5. – S. 13.
  • Rezugin A.M. Vozrastnaya izmenchivost verhney i nizhney chelyustey u lits s ortognaticheskim prikusom / A.M. Rezugin, L.B. Muzurova, V.V. Kon-nov // Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2007. – No.3. – S. 45-55.
  • Spravochnik po ortodontii / M. G. Bushan, Z. S. Vasilenko, L. P. Grigoreva [i dr.]. – Kishenev: Kartya Moldovenyaske, 1990. – 488 s.
  • Polma L.V. Kontrol esteticheskih rezultatov ortodonticheskogo lecheniya s ispolzovaniem «zolotoy maski krasotyi» / L.V. Polma, V.L. Cheremisova, V.M. Lomakina // Kafedra. – 2009. – Tom 8. – No. 1. – S. 54-58.
  • Chekanin I.M. Vzaimosvyaz formyi i razmerov zubnyih dug s parametrami kranio-fatsialnogo kompleksa pri mezotsefalii : dis.… kand. med. nauk / I.M. Chekanin. – Volgograd, 2005. – 171 s.
  • A morphological study of the relationship between arch dimensions and craniofacial structures in adolescents with Class-II, Division-1 malocclusions and various facial types / T. Kageyama, G.C. Dominguez-Rodriguez, J.W. Vigorito, T. Deguchi // Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 2006. – No. 129. – Р. 368-375.
  • Anwar N. Clinical applicability of variations in arch dimensions and arch forms among various vertical facial patterns / N. Anwar, M. Fida // J. Coll. Physicians. Surg. Pak.. – 2011. – No. 21(11). – Р. 685-690.
  • Dental arch widths and mandibular-maxillary base widths in Class-II malocclusions between early mixed and permanent dentitions / C.J. Lux, C. Conradt, D. Burden, G. Komposch // Angle Orthod. – 2003. – No. 73. – Р. 674-685.
  • Cephalometric and in vivo measurements of maxillomandibular anteroposterior discrepancies: a preliminary regression study / V. F. Ferrario, G. Serrao, V. Ciusa [et al.] // Angle Orthod. – 2002. – Vol. 72, No. 6. – P. 579-584.
  • Forster C. M. Relationship between dental arch width and vertical facial morphology in untreated aduls / C. M. Forster, E. Sunga, C. Chung // Eur. J. Orthod. – 2008. – Jun 30 (3). – Р. 12-18.
  • Gunas I. V. Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite / I. V. Gunas, N. A. Dmitriev, A. V. Marchenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (11). – Р. 345-355. ISSN 2391-8306.
  • Harris E.F. A Longitudinal study of arch size and form in untreated adults / E.F. Harris // Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. – 1997 – No. 111. – Р. 419–427.
  • Mikami H. Comparison of maxillary and mandibular dental arch forms by studying Fourier series developed from mathematically estimated dentitions / H. Mikami, M. Nakatsuka, Y. Iwai // Okajimas Folia Anat. Jpn. – 2010 – No. 87(3): Nov. – Р. 85-96.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(60), 2017 year, 083-088 pages, index UDK 612.31-053.6:572.54