EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Yemets A.

  THE USE OF HEALTH SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF DOCTOR OF DOMESTIC


  About the author: Yemets A.
  Heading LITERATURE REVIEWS
  Type of article Review article
  Annotation Analysis of research in the training of specialists in family medicine is based on innovative approaches. In too time of research of problem of strengthening of health, forming for them cultures of health bymeans of health saving educational technologies testifies to the attempts of scientists to ground the theoretical, methodological and methodical measures of a certain phenomenon, define the concept of terminological spectrum of this problem, to find out ways of her decision in modern sociocultural terms.
  Tags family medicine, health saving technologies
  Bibliography
  • Vashchenko O. «Tianshi» – kliuch k zdoroviu, kliuch k uspekhu. 2. Rostov na Donu: Feniks; 2004. 154 s.
  • Vashchenko O. Hotovnist vchytelia do vykorystannia zdoroviazberihaiuchykh tekhnolohii u navchalno-vykhovnomu protsesi. Zdorovia ta fizychna kultura. 2006; 8:1-6.
  • Vashchenko O. Zdoroviazberihaiuchi tekhnolohii v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh. Dyrektor shkoly. 2006; 20:12-15.
  • Hryshyna TV. Osvitnia tekhnolohiia yak obiekt metodychnoi roboty. Kharkiv: Osnova; 2003. 96 s.
  • Dychkivska IM. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [navchalnyi posibnyk]. Kyiv: Akademvydav; 2004. 352 s.
  • Donchenko VI. Osoblyvosti formuvannia hotovnosti studentiv vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladiv do vykorystannia zdoroviazberezhuvalnykh tekhnolohii. Ridna shkola. 2015; 1–2: 70–73.
  • Klarin MV. Pedagogicheskaia tekhnologiia v uchebnom protcesse: Analiz zarubezhnogo opyta. Moskva: Znanie; 1989. 75 s.
  • Monakhov VM. Tekhnologicheskie osnovy proektirovaniia i konstruirovaniia uchebnogo protcessa. Volgograd: VGU; 1995. 204 s.
  • Prokopenko IF, Yevdokymov VI. Pedahohichna tekhnolohiia. Kharkiv: Osvita; 1995. 105 s.
  • Piekhota OM. Indyvidualizatsiia profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia [avtoreferat]. Kyiv; 1997. 52 s.
  • Selevko GK. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii [uchebnoe posobie]. Moskva: Narodnoe obrazovanie; 1998. 256 s.12.    Smirnov NK. Zdorovesberegaiushchie obrazovatelnye tekhnologii v sovremennoi shkole. Moskva: APK i PRO; 2002. 121s.
  • Smirnov NK. Zdrovesberegaiushchie obrazovatelnye tekhnologii i psikhologiia zdorovia v shkole. Moskva:ARKTI;2003. 270 s.
  • Smoliuk IO. Rozvytok pedahohichnykh tekhnolohii u vyshchykh zakladakh osvity Ukrainy [avtoreferat]. Kyiv; 1999. 35 s.
  • Shamova TI, redaktor, Davidenko TM, Shibanova GN. Upravlenie obrazovatelnymi sistemami [uchebnoe posobie]. Moskva: Akademiia; 2002. 384 s.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(63), 2018 year, 184-188 pages, index UDK 61:614.25:615.825
  DOI 10.26724/2079-8334-2018-1-62-184-188