EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  A.A. Koniushevska, N.V. Vaizer, D.V. Pasternak, N.V. Sydorenko, I.D. Taran

  CLINICAL FEATURES OF JUVENILE IDIOРATHIC ARTHRITIS ONSET AND COURSE IN THE CONDITIONS OF ENVIRONMENTALLY UNFAVORABLE DONETSK REGION


  About the author: A.A. Koniushevska, N.V. Vaizer, D.V. Pasternak, N.V. Sydorenko, I.D. Taran
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Juvenile idiopathic arthritis develops before the age of 16 years. It has chronic severe progressive course and, as a rule, unfavorable prognosis. The article presents clinical features of the disease onset and course, adverse prognostic factors of juvenile idiopathic arthritis. Under the conditions of the ecologically unfavorable Donetsk region, juvenile idiopathic arthritis had a severe course. Thus, two-thirds of patients had stages 2-3 of the process activity, one-fourth of patients had radiographic stages 2-3, two-thirds of patients had functional disorders class 2. Almost half of the patients had a polyarticular variant of juvenile idiopathic arthritis. More than half of children with juvenile idiopathic arthritis needed biological therapy because they had unfavorable prognostic factors for the disease course.
  Tags children, juvenile idiopathic arthritis, clinical features
  Bibliography
  • Alekseeva EI. Juvenilnyi idiopaticheskiy artrit: klinicheskaya kartina, diagnostika, lechenie. Voprosy sovremennoy pediatrii. 2015; 14 (1): 78–94. [in Russian]
  • Berezhnyi VV, Marushko TV, German OB, Marushko YeJu. Tocilіzumab u lіkuvannі juvenіlnoho revmatoyidnoho artrytu. Zdorovye rebenka. 2015; 61(2): 151-7. [in Ukrainian]
  • Geppe NA, PodchernjaevaNS, Lyskina GA. Rukovodstvo po detskoy revmatologii. M.: GEOTAR - Media; 2011. 720 s. [in Russian]
  • Marushko TV, Berezhnoy VV, Glyadelova NP, German AB. Sovremennye aspekty kontrolya effektivnosti lecheniya porazheniya sustavov pri juvenilnom idiopaticheskom artrite. Pediatriya. Vostochnaya Evropa. 2016; 4(3): 435–49. [in Russian]
  • Metodichnі vkazіvki dlya samostіjnoї roboty studentіv pry pіdgotovtsі do praktichnoho (semіnarskoho) zanyattya «Diferencіyna dіagnostika suglobovoho syndromu u dіtey. Juvenіlnyi revmatoyidnyi artryt, reaktyvnі artryty». Vіnnytskyi natsіonalnyi medychnyi unіversytet іm. M.І. Pirogova; 2014. 50 s. [in Ukrainian]
  • Nakaz MOZ Ukrayiny vіd 22.10.2012 r. № 832 «Pro zatverdzhennya unіfіkovanoho protokolu medychnoyi dopomohy dіtyam, rhvorym na juvenіlnyi artryt». Sovremennaya pediatriya. 2012; 46 (6): 19 s. [in Ukrainian]
  • Baranov AA, Alekseeva EI. Juvenilnyj artrit: klinicheskie rekomendatsii dlya pediatrov. Detskaya revmatologiya. M.: Pediatr; 2013. 120 c. [in Russian]
  • Beukelman T, PatkarNM, Saag KG. American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of arthritis and systemic features. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011; 63 (4): 465 – 82.
  • Cassidy JT, Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB. Textbook of Pediatric Rheumatology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011. 794 p.
  • De Benedetti F. Tocilizumab for systemic juvenile idiopathic arthritis. N. Engl. J. Med. 2013; 368 (13):1256 -7.
  • Horneff G. Update on biologicals for treatment of juvenile idiopathic arthritis. Expert Opin Biol Ther. 2013; 13(3): 361- 76.
  • Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn L. Textbook of Pediatric Rheumatology. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015. 736 p.
  • Ringold S, Weiss PF, Colbert RA, DeWitt EM, Lee T, Onel K. et al. Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance Consensus Treatment Plans for New-Onset Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis Care & Research. 2014; 66(7): 1063 – 72.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(68), 2019 year, 070-075 pages, index UDK 616.72–002.77–036.4–053.7
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-70-75