EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Popovich I.Yu., Petrushanko T.A., Yeroshenko G.A., Yachmin A.I.

  HISTOLOGICAL JUSTIFICATION FOR DENTAL IMPLANTATION IN PERIODONTAL PATIENTS


  About the author: Popovich I.Yu., Petrushanko T.A., Yeroshenko G.A., Yachmin A.I.
  Heading EXPERIMENTAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Periodontal patients are a risk group for the rehabilitation of the dentition using the method of dental implantation. The purpose of the work was to establish the structural features of the tissues surrounding the dental implants Alpha dent active against the background of periodontal diseases in pigs. A histological and morphometric study of the tissues surrounding the dental implant found that within three months a complex of tissues was formed around the implant, which ensure its fixation in the jaw. From the original dense connective tissue junction, in which a dense network of blood vessels is formed, which ensure the activation of the process of osteogenesis, a thin layer remains. Externally, newly formed bone fragments are observed, which merge deep into the channel and increase in size. Thus, it can be argued that the process of bone formation begins from the bottom of the channel, gradually spreading to the surface.
  Tags dental implantation, structural features, bone tissue
  Bibliography
  • Bagrіj MM, Dіbrova VA, Popadinec' OG, Grishchuk MІ. Metodiki gіstologіchnih doslіdzhen' monografіya; za red. Bagrіya MM, Dіbrovi A. Vіnnicya: Nova kniga, 2016: 328 s. [in Ukranian]
  • Hasiuk NV, Yeroshenko HA. Zastosuvannia morfolohichnykh metodiv doslidzhennia u diahnostytsi ta prohnozuvanni klinichnoho perebihu heneralizovanoho parodontytu. Metodychni rekomendatsii. 2015. 22. [in Ukranian]
  • Gromov OV. Sravnitel'naya harakteristika indeksov sostoyaniya parodonta v vozrastnom aspekte. Sovremennaya stomatologiya; 2012, 4:16-9. [in Ukranian]
  • Yeroshenko GA, Kostilenko YuP, Skripnіkov MS, Krivega LG. Korelyacіjnі zv’yazki mіzh morfometrichnimi pokaznikami velikih slinnih zaloz shchurіv v normі і pіslya stimulyacії periferichnoї nervovoї sistemi. Svіt medicini ta bіologії; 2009, 3: 64-70. [in Ukranian]
  • Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskie metodyi v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem Exel. 2000, Kiev: Morion: 320. [in Ukranian]
  • Obschie eticheskie printsipyi eksperimentov na zhivotnyih: materialyi I Natsionalnogo kongressa po bioetike. 2001. – K.: NANU. – 16 c. [in Ukranian]
  • Popovich ІYU, Petrushanko TO. Ob’єktivіzacіya stanu parodonta ta stupenya ruhomostі zubіv. Vіsnik problem bіologії і medicini; 2016, 1(127): 258-60. [in Ukranian]
  • Proc' GB. Suchasnij poglyad na problemi dental'noї іmplantacії u hvorih na generalіzovanij parodontit. Galic'kij lіkars'kij vіsnik; 2013, 3(20): 74-6. [in Ukranian]
  • Popovych IYu, Petrushanko TO, Yeroshenko GA, Steblovskiy DV. Comparative analysis of dental implants stability. Svіt medicini ta bіologії. 2018; 4(66): 191-4.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(68), 2019 year, 191-195 pages, index UDK 616.314.17:611.018
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-191-195