EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Verheles K.M., Horokhova L.V., Gavriluk А.О., Zharlinska R.G., Babiichuk O.Yu., Mischuk А.А.

  RESEARCH OF THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE HEALTH CARE SERVICE SYSTEM IN UKRAINE IN DECENTRALIZATION CONDITIONS


  About the author: Verheles K.M., Horokhova L.V., Gavriluk А.О., Zharlinska R.G., Babiichuk O.Yu., Mischuk А.А.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation The authors analyze the processes of power decentralization and local self-government reform on the basis of statistical data, as well as features of practical implementation of the health care reform in Ukraine in the context of decentralization. The regulatory support for the decentralization process has been studied in terms of ensuring the effective organization of the health care system, in particular in rural areas. A number of measures have been proposed to streamline the rural health care delivery system.
  Tags decentralization, health care, health care service, health care expenditures
  Bibliography
  • Deyaki pytannia nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zdiysnennia zakhodiv, spriamovanykh na rozvytok systemy okhorony zdorovia u silskiy mistsevosti: Postanova KMU vid 6 hrudnia 2017 r. № 983. [Internet]. Dostupno na: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/983-2017. [in Ukrainian]
  • Koliushko I. Strakh vtratyty vladu i strakh yiyi vziaty. 2015. [Internet]. Dostupno na: https://zbruc.eu/node/32313. [in Ukrainian]
  • Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini: Skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. [Internet]. Dostupno na: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. [in Ukrainian]
  • Lobas M. Riven finansuvannia okhorony zdorovya yak chynnyk zabezpechennia yakisnoyi medychnoyi dopomohy silskomu naselenniu; Ukrayina. Zdorovya natsii; 2016; 4, 1(41): 150-155. [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennia poriadku stvorennia hospitalnykh okruhiv:  Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny  vid 30 lystopada 2016 r. № 932 [Internet]. Dostupno na: http://moz.gov.ua/docfiles/Pro_20160615_0_dod.pdf [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pervynnoyi medychnoyi dopomohy: nakaz MOZ vid 19.03.2018 № 504. [Internet]. Dostupno na: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-18#n19  [in Ukrainian]
  • Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia spromozhnykh merezh nadannia pervynnoyi medychnoyi dopomohy: nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny, Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrayiny vid 06.02.2018 № 178/24. [Internet]. Dostupno na: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0215-18 [in Ukrainian]
  • Proekt derzhbiudzhetu-2020: skilky zaklaly na zdorovya, kulturu ta osvitu [Internet]. Dostupno na: https://www.ukrinform.ua/ rubric-economy/2780543-proekt-derzbudzetu2020-skilki-zaklali-na-zdorova-kulturu-ta-osvitu.html [in Ukrainian]
  • Ukrayina na shliakhu reform: medychna reforma: pres-daidzhest. IV kv. 2018 r. [Internet]. Dostupno na: http://zounb.zp.ua/ sites/default/files/pdf/2018/ vch/UV4kv2018.pdf. [in Ukrainian]
  • Shafranskyi VV, redaktor. Shchorichna dopovid pro stan zdorovya naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiyu ta rezultaty diyalnosti systemy okhorony zdorovya Ukrayiny 2015. MOZ Ukrayiny; DU «UISD MOZ Ukrainy»; Kyiv; 2016. 452 s. [in Ukrainian]
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №4(70), 2019 year, 030-034 pages, index UDK 34:61:316.422(477)
  DOI 10.26724/2079-8334-2019-4-70-30-34