EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Kaplun D.V., Avetikov D.S., Ivanytska O.S., Boiko I.V., Havryliev V.M.

  RADIOGRAPHIC CHANGES IN THE BONE GRAFTS DURING GUIDED BONE REGENERATION WITH THE USE OF TITANIUM MESH ON CLASSICAL AND AUTHORS' OWN METHODS FOR THE MUCOSAL FLAPS DETACHMENT


  About the author: Kaplun D.V., Avetikov D.S., Ivanytska O.S., Boiko I.V., Havryliev V.M.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation One of the major problems in rehabilitation of bone volume loss in preparing patients for dental implantation is the bone graft exposure and its infection in the result of ischemic processes in the mucousal flap that covers it. We performed 27 surgical interventions for guided bone regeneration using titanium mesh according to the classical method of detachment of trapezoidal mucousal flap and 30 surgical interventions on authors' own method of detachment and mobilization of the mucousal flap. The augmentation was performed in the mandibular distal segments. Our studies have shown that the optimization of the limits of detachment and mobilization of mucousal and mucoperiosteal flaps, compared with the classical method of trapezoidal flaps, leads to a decrease in bone graft volume loss by 1.9%. The data indicate the possibility of improving the flap surgery efficiency during bone augmentation in patients with acquired edentulism.
  Tags dental augmentation, CBCT, mucosal flaps
  Bibliography
  • Avetikov DS, Stavytskyi SO, Lokes KP. Otsinka efektyvnosti auhmentatsiyi alveolyarnoho hrebnya na etapi pidhotovky do dentalnoyi implantatsiyi. Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny. 2016; 3 (131):240-2. [in Ukrainian]
  • Ananyan SH, Hunko MV, Zakaryan AV, Hvetadze ShR. Khirugicheskie aspekty uvelicheniya obyema alveolyarnoho grebnya. Stomatologiya. 2015; 94(2): 47-52. [in Russian]
  • Boyko EM, Brusnstsyn DA, Dolgalev AA, Zelenskiy VA. Maloinvazivnyi metod napravlennoy kostnoy regeneratsii pri atrofii alveolyarnogo grebnya. Medytsynskiy alfavit. 2017; 1: 5-9. [in Russian]
  • Hasiuk NV, Yeroshenko HA. Zastosuvannia morfolohichnykh metodiv doslidzhennia u diahnostytsi ta prohnozuvanni klinichnoho perebihu heneralizovanoho parodontytu. Metodychni rekomendatsii. 2015: 22. [in Ukrainian]
  • Hasyuk NV. Osoblyvosti budovy mikrotsyrkulyatornoho rusla vlasnoyi plastynky yasenevoyi borozdy. Medytsyna v Kuzbassi. 2014; T13: 4:61-64. [in Ukrainian]
  • Hulyuk AH, Malanyuk YaV, Lepskyy VV. Visnyk stomatolohiyi. 2012; 1:56-60. [in Ukrainian]
  • Kulakov AA, Nadtochiy TV, Braylovskaya RM, Bedretdinov RM, Magomedov RN. Otsenka sostoyanyya alveolyarnoy kosti vokrug dentalnykh implantatov, ustanovlenykh posle vypolneniya kostnoplasticheskikh operatsiy, po dannym renthenologicheskogo analiza. Meditsynskiy almanah. 2015. 3(38): 178-180. [in Russian]
  • Metsuku Y, Muraev AA, Gazhva YuV, Yvashkevich SH. Sravnitelnaya kharakteristika razlichnogo tipa baryernykh membran, ispolzuemykh dlya napravlennoy kostnoy regeneratsii v stomatolohii chelyustno-lytsevoy khirurgii. Russian journal of dentistry. 2017; 21(5): 291-296. [in Russian]
  • Serheeva KA, Lenkova NA, Tsukerman BM, Malchenko VYe. Osoblyvosti krovopostachannya v oblasti infikovanoyi rany. Khirurhiya. 2012; 4:23-5. [in Ukrainian]
  • Barte BK. Ridge augmentation with dense hydroxylapatite resorbable suture matrix. Gen. Dent. 2011; 49: 312-5.
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №1(71), 2020 year, 063-068 pages, index UDK 616.311-089.844:611-018:615.36-023.873]-047.44
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-63-68