EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Каплун Д.В., Аветіков Д.С., Іваницька О.С., Бойко І.В., Гаврильєв В.М.

  РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У КІСТКОВИХ АУГМЕНТАТАХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАПРАВЛЕНОЇ КІСТКОВОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ТИТАНОВОЇ СІТКИ ЗА КЛАСИЧНОЮ ТА АВТОРСЬКОЮ МЕТОДИКАМИ ВІДШАРУВАННЯ СЛИЗОВИХ КЛАПТІВ


  Про автора: Каплун Д.В., Аветіков Д.С., Іваницька О.С., Бойко І.В., Гаврильєв В.М.
  Рубрика КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Однією з основних проблем відновлення втраченого об'єму кісткової маси під час підготовки пацієнтів до дентальної імплантації, є оголення кісткового аугментату і його інфікування в результаті ішемічних процесів в слизовому клапті, що його прикриває. Нами було проведено 27 хірургічних втручань направленої кісткової регенерації з використанням титанової сітки за класичною методикою відшарування трапецієподібного слизового клаптя та 30 хірургічних втручань за авторською методикою відшарування та мобілізації слизового клаптя. Аугментація проводилась у дистальних відділах нижньої щелепи. Проведені нами дослідження показали, що оптимізація меж відшарування та мобілізації слизових та слизово-окістних клаптів в порівнянні з класичною методикою трапецієподібних клаптів, веде до зменшення втрати об’єму кісткового аугментату на 1.9%. Дані свідчать про можливості підвищення ефективності проведення клаптевих операцій під час кісткової аугментації у хворих на вторинну адентію.
  Ключові слова дентальна аугментація, КПКТ, слизові клапті
  Список цитованої літератури
  • Avetikov DS, Stavytskyi SO, Lokes KP. Otsinka efektyvnosti auhmentatsiyi alveolyarnoho hrebnya na etapi pidhotovky do dentalnoyi implantatsiyi. Visnyk problem biolohiyi ta medytsyny. 2016; 3 (131):240-2. [in Ukrainian]
  • Ananyan SH, Hunko MV, Zakaryan AV, Hvetadze ShR. Khirugicheskie aspekty uvelicheniya obyema alveolyarnoho grebnya. Stomatologiya. 2015; 94(2): 47-52. [in Russian]
  • Boyko EM, Brusnstsyn DA, Dolgalev AA, Zelenskiy VA. Maloinvazivnyi metod napravlennoy kostnoy regeneratsii pri atrofii alveolyarnogo grebnya. Medytsynskiy alfavit. 2017; 1: 5-9. [in Russian]
  • Hasiuk NV, Yeroshenko HA. Zastosuvannia morfolohichnykh metodiv doslidzhennia u diahnostytsi ta prohnozuvanni klinichnoho perebihu heneralizovanoho parodontytu. Metodychni rekomendatsii. 2015: 22. [in Ukrainian]
  • Hasyuk NV. Osoblyvosti budovy mikrotsyrkulyatornoho rusla vlasnoyi plastynky yasenevoyi borozdy. Medytsyna v Kuzbassi. 2014; T13: 4:61-64. [in Ukrainian]
  • Hulyuk AH, Malanyuk YaV, Lepskyy VV. Visnyk stomatolohiyi. 2012; 1:56-60. [in Ukrainian]
  • Kulakov AA, Nadtochiy TV, Braylovskaya RM, Bedretdinov RM, Magomedov RN. Otsenka sostoyanyya alveolyarnoy kosti vokrug dentalnykh implantatov, ustanovlenykh posle vypolneniya kostnoplasticheskikh operatsiy, po dannym renthenologicheskogo analiza. Meditsynskiy almanah. 2015. 3(38): 178-180. [in Russian]
  • Metsuku Y, Muraev AA, Gazhva YuV, Yvashkevich SH. Sravnitelnaya kharakteristika razlichnogo tipa baryernykh membran, ispolzuemykh dlya napravlennoy kostnoy regeneratsii v stomatolohii chelyustno-lytsevoy khirurgii. Russian journal of dentistry. 2017; 21(5): 291-296. [in Russian]
  • Serheeva KA, Lenkova NA, Tsukerman BM, Malchenko VYe. Osoblyvosti krovopostachannya v oblasti infikovanoyi rany. Khirurhiya. 2012; 4:23-5. [in Ukrainian]
  • Barte BK. Ridge augmentation with dense hydroxylapatite resorbable suture matrix. Gen. Dent. 2011; 49: 312-5.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(71), 2020 рік , 063-068 сторінки, код УДК 616.311-089.844:611-018:615.36-023.873]-047.44
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-63-68