EnglishУкраїнська
 • Main
 • Useful links
 • Information for Contributors
 • About
 • Editorial board

 • Article
  Sedykh K.V., Shevchuk S.M., Shevchuk V.V., Klymenko Y.O.

  PECULIARITIES OF PSYCHOSOCIAL MALADJUSTMENT IN WOMEN RAISING CHILDREN WITH MENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES


  About the author: Sedykh K.V., Shevchuk S.M., Shevchuk V.V., Klymenko Y.O.
  Heading CLINICAL MEDICINE
  Type of article Scentific article
  Annotation Theoretical study of scientific sources allowed to define the concept of "child with mental and physical disabilities", their classification and generalize views on the phenomenon of maladaptation. An empirical study of psychosocial maladjustment of women raising children with mental and physical disabilities involved 274 mothers who have children of different ages with developmental disorders. The study lasted from June 2018 to March 2019 in the Podilsky district of Poltava, where 110 women were interviewed, in Lubny and Lubny district – 112 women and Kozelshchyna district of Poltava region – 52 women. Based on the analysis of the obtained results, it was found that in urban localities the number of mothers with signs of psychological maladjustment is lower (in Podilsky district of Poltava – 56-61%, in Lubny and Lubny district –72.5-73%) than in rural areas (in Kozelshchyna district – 91–95%).
  Tags psychosocial adaptation, psychological maladaptation, child with limited mental and physical abilities
  Bibliography
  • Herasymenko LO, Skrypnikov AM, IsakovRI. Diahnostyka psykhosotsialnoi dezadaptatsii zhinok z depresyvnymy rozladamy. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2019; 1:34-38. [іn Ukrainian]
  • Horetska O. Psykholohichni osoblyvosti stavlennia batkiv do ditei z osoblyvymy potrebamy. Osvita rehionu. 2013; 2: 289-294 [іn Ukrainian]
  • Lemak MV, Petryshche VYu. Metodyka  doslidzhennia sotsialno – psykholohichnoyi adaptatsii K. Rodzhersa - R. Daimonda. Metodychne vydannia Psykholohu dlia roboty. Diahnostychni metodyky. Uzhhorod Vydovnytstvo OleksandryHarkushi. 2011:85-90[іn Ukrainian]
  • Miliutina KL. Vplyv batkivskoho stavlennia do diteiy z rozladamy autystychnoho spektru na perspektyvu inkliuzyvnoho navchannia. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya Psykholohichni nauky. 2017; 5(1): 98-102. [іn Ukrainian]
  • Samoilova OV. Suchasni pohliady na problemu rozladiv adaptatsii (ohliad naukovoi literatury). Psykhiatriia, nevrolohiia ta medychna psykholohiia. 2018; 9: 32-37. [іn Ukrainian]
  • Stasiuk L. Teoretychni aspekty rozvytku ditei doshkilnoho viku z osoblyvymy potrebamy. Pedahohichnyi chasopys Volyni. 2015; 1:75-80. [іn Ukrainian]
  • Statystychni dani [Elektronnyi resurs]. Dostupno na: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf. [іn Ukrainian]
  • Tkachiova VV. Semia rebenka s ohranychennymy vozmozhnostiamy zdorovia: dyahnostyka y konsultyrovanye. Moskva: Natsyonalny knyzhnyi tsentr. 2014. 160 s. [in Russian]
  Publication of the article «World of Medicine and Biology» №2(72), 2020 year, 119-124 pages, index UDK 364-787.522-055.52-056.2/.3
  DOI 10.26724/2079-8334-2020-2-72-119-124