EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Губка П.И.

  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СО СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ


  Об авторе: Губка П.И.
  Рубрика ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе исследовано значение самостоятельной работы, как составной части образования, здоровья и воспитания студентов-медиков. Было установлено, что недостаточно организованная самостоятельная работа отрицательно влияет на здоровье студентов. Определены средства самостоятельной физической подготовки, которые положительно влияют на состояние здоровья и воспитание студентов.
  Ключевые слова контроль, оценивание, студент, самостоятельная робота, комплекс упражнений
  Список цитируемой литературы
  • Бальсевіч В.К. Нові технології формування фізичної культури школяра / В.К. Бальсевіч, Л.І. Лубишев // Проблеми вдосконалення фізичного виховання загальноосвітніх шкіл: сб. науч. робіт междун. семінару. – М.: - 1993. – С.42-50.
  • Бубе Х. Тести в спортивній практиці / Х. Бубе, Г. Фек, Х. Штюблер [та ін.] // – М.: Фізкультура і спорт, - 2008. – 240с.
  • Губка П.І. Мотивація до оздоровчої діяльності студентів./ П.І. Губка, В.І. Іванов, О.Д. Корнієнко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2001.-№12. - С. 15-20.
  • Губка П.І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-медиків на основі оцінки рівня рухової та психофізичної підготовленості/ П.І. Губка, О.В. Лупало., С.Г. Копчикова //Світ медицини та біології, - 2012.-№1.-С.55-58.
  • Макаров Р. Н. Профессиональная надёжность и пути конструктивной целевой модели и физической подготовки специалиста «Методологические подходы к решению проблемы надёжности человеческого фактора в условиях научно – технического прогресса» / Р.Н. Макаров // - Одесса? - 1998 С. 12 – 15.
  • Миколенко Л. Функціонувальні дослідження фізичної підготовки / Л. Миколенко // - Здоров’я та фізична культура.-2005-№17, С.2-3.
  • Макеева Л.М. Особливості проведення самостійної роботи на заняттях фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Л.М. Макеева // .Науковий часопис. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Серія 15. - С.151-155.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(43), 2014 год, 199-201 страницы, код УДК 796.011.875.001