EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  М. Б. Худякова

  МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ И СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ХРОНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ


  Об авторе: М. Б. Худякова
  Рубрика КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Анализ динамики повышения активности каталазы и супероксиддисмутазы в ротовой жидкости больных генерализованным пародонтитом І-ІІ степени хронического течения при лечении липосомальным кверцетин-лецитиновым комплексом показал, что липосомальный кверцетин имеет более выраженный эффект в отдаленные сроки наблюдения. Применение липофлавона и пародонтальных капп для пролонгированного действия препаратов может быть новым перспективным направлением в комплексном лечении генерализованного пародонтита.
  Ключевые слова каталаза, супероксиддисмутаза, генерализованный пародонтит, патогенез, липосомальный кверцетин-лецитиновый комплекс
  Список цитируемой литературы
  • Baraboy V. A. Metodicheskie osobennosti issledovaniya perekisnogo okisleniya / V. A. Baraboy, V. E. Orel, I. M. Karnauh // Perekisnoe okislenie i radiatsiya. – K.: Naukova dumka, - 1991. - S. 52-75.
  • Borisenko A. V. Narushenie belkovogo obmena v tkanyah parodonta pri patologii i ih korrektsiya v kompleksnom lechenii: avtoref. dis. na soiskanie uchenoy stepeni doktora med. nauk: spets. 14.00.21 „Stomatologiya” / A. V. Borisenko // - K., - 1992. - 29 s.
  • Beloklitskaya G. F. Vozmozhnosti antioksidantnoy korrektsii perekisnogo okisleniya lipidov pri zabolevaniyah parodonta raznoy stepeni tyazhesti / G. F. Beloklitskaya // Sovremennaya stomatologiya. - 2000. – No. 1. - S. 38-41.
  • Burkovska A. Yu. Antioksidantni vlastivosti 2 % mazi tiotriazolinu pri eksperimentalniy viraztsi / A. Yu. Burkovska, M. S. Kordis // - Ivano-Frankivsk, - 2009. - 27 s.
  • Vladimirov Yu. A. Svobodnyie radikalyi i antioksidantyi / Yu. A. Vladimirov // Vestnik Rossiyskoy AMN. - 1998. – No. 7. - S. 43-51.
  • Kostyuk V. A. Prostoy i chuvstvitelnyiy metod opredeleniya aktivnosti superoksiddismutazyi, osnovannyiy na reaktsii okisleniya kvertsetina / V. A. Kostyuk, A. I. Potapovich, Zh. V. Kovaleva // Voprosyi med. himii. - 1990. – No. 2. - C. 88-91.
  • Kukurudz N. I. Kliniko-patogenetichne obgruntuvannya zastosuvannya amIzonu v kompleksnomu likuvanni generalizovanogo parodontitu: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk: spets. 14.01.22 „StomatologIya” / N. I. Kukurudz; Ivano-Frank. nats. med. unIversitet. - Ivano-FrankIvsk, - 2008. - 18 s.
  • Yaverbaum P. M. Biohimiya soedinitelnoy tkani, kosti, zuba i slyunyi / P. M. Yaverbaum, V. G. Vasilev // - Irkutsk: IGMI, - 1992. - 29 s.
  • Diab-Ladki R Decrease in the total antioxidant activity of saliva in patients with periodontal diseases / R Diab-Ladki, B Pellat, R Chahine // Clin Oral Investig. - 2003. - №7. - P.103-107.
  • Pendyala G The challenge of antioxidants to free radicals in periodontitis / G Pendyala, B Thomas, S Kumari // J Indian Soc Periodontol. - 2008. - №12. - P.79-83.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №3(52) 2 часть 2015 год, 056-059 страницы, код УДК 616.314.17.-008.1.-078:57.088.6:612.017.1