EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Корчинская Н.С.

  ОРГАНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА


  Об авторе: Корчинская Н.С.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация Проведено органометрическое исследование верхней челюсти на 53 трупах 4-10 месячных плодов. Выявлены два периода ускоренного развития органометрических параметров верхней челюсти (для высоты – на 5-ом и 7-ом месяцах, для ширины –на 6-ом и 7-ом месяцах) и два периода относительного замедленного развития (для высоты – на 6-ом и 8-10-ом месяцах, для ширины – на 5-ом и 8-10-ом месяцах). У ранних плодов (4-5 месяц) преимущественно увеличиваются продольные параметры верхней челюсти, лица и черепа, начиная с 6-го месяца происходит превалирование роста поперечных данных параметров.
  Ключевые слова верхняя челюсть, органометрия, плод, человек
  Список цитируемой литературы
  • Aleshkina O.Yu. Kraynie tipyi formyi osnovaniya cherepa cherepa / O.Yu. Aleshkina // Visn. problem biolog. i med. – 2003. – No. 3. – S. 7-9.
  • Bobrik I.I. Zakonomirnosti rozvitku kistok cherepa na riznih etapah morfogenezu / I.I. Bobrik, Z.Z. Masna // Visn. morfolog. – 2006. – T. 12, No. 1. – S. 113-115
  • Vovk Yu.N. Klinicheskaya anatomiya golovyi. Uchebnoe posobie. Chast 1 / Yu.N. Vovk // – Lugansk, - 2010. – 196 s.
  • Zaychenko A.A. Konstruktsionnaya tipologiya mozgovogo cherepa cheloveka / A.A. Zaychenko // VIsn. problem bIolog. I med. – 2003.– No. 3. – S. 12-13.
  • Ikramov V.B. Kraniometricheskie sootnosheniya verhney i nizhney chelyustey / V.B. Ikramov // Klin. anatom. ta operativ. hirurg. – 2009. – T. 8, No. 2. – S. 21-24.
  • Mazurova L.V. Izmenchivost nekotoryih parametrov kostnogo nYoba v vozrastnom aspekte i v svyazi s formoy cherepa / L.V. Mazurova, V.N. Nikolaenko, V.N. Salnikov // VIsn. problem bIolog. I med. – 2003. – No. 3. – S. 30-31.
  • Stepanenko V.V. Morfometricheskie osobennosti verhney chelyusti u detey i ih znachenie v prakticheskoy stomatologii: diss. ... kand. med. nauk: spets. 14.00.21 “Stomatologiya”, 14.00.02 “Anatomiya cheloveka”/ Valeriya Vadimovna Stepanenko. – M., - 2005. – 149 s.
  • Slobodyan O.M. Suchasni vidomosti pro budovu verhnoyi schelepi v rannomu periodi ontogenezu / O.M. Slobodyan, N.S. Korchinska // Klin. anatom. ta operativ. hirurg. – 2011. – T. 10, No. 3. – S. 58-63.
  • Slobodyan O.M. Suchasni vidomosti pro budovu verhnoyi schelepi v rannomu periodi ontogenezu / O.M. Slobodyan, N.S. Korchinska // Klin. anatom. ta operativ. hirurg. – 2011. – T. 10, No. 3. – S. 58-63.
  • Slobodyan O.M. RentgenanatomIya ta morfometrIya verhnoYi schelepi v drugomu trimestrI vnutrIshnoutrobnogo rozvitku / O.M. Slobodyan, N.S. Korchinska // Ukr. zh. klIn. ta laborator. med. – 2013. – T. 8, No. 3. – S. 98-101.
  • Shapovalova E.Yu. Vozrastnaya dinamika formirovaniya chelyustno-litsevogo apparata cheloveka v rannem periode prenatalnogo razvitiya / E.Yu. Shapovalova, A.N. Barsukov, G.A. Yunsi // Morfolog. – 2010. – T. 137, No. 2. – S. 77-81.
  • Borenstein M. Frontomaxillary facial angles in chromosomally normal fetuses at 11+0 to 13+6 weeks / M. Borenstein, N. Persico, C. Kaihura // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2007. – Vol. 30, № 5. – P. 737-741.
  • Faure J. Sonographic assessment of normal fetal palate using three-dimensional imaging: A new technique / J. Faure, G. Captier, M. Baumler // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2007. – Vol. 29, № 2. – P. 124-127.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №1(55), 2016 год, 149-152 страницы, код УДК 611.91.018-053.31:57.018.4