EnglishУкраїнська
 • Головна
 • Корисні посилання
 • Про журнал
 • Авторам
 • Редакційна колегія

 • Стаття
  Н. С. Корчинська

  ОРГАНОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ


  Про автора: Н. С. Корчинська
  Рубрика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
  Тип статті Наукова стаття
  Анотація Проведено органометрическое дослідження верхньої щелепи на 53 трупах 4-10 місячних плодів. Виявлено два періоди прискореного розвитку органометрических параметрів верхньої щелепи (для висоти – на 5-му і 7-му місяцях, для ширини –на 6-му і 7-му місяцях) і два періоди щодо уповільненого розвитку(для висоти – на 6-му і 8-10-му місяцях, для ширини – на 5-й і 8-10-му місяцях). У ранніх плодів (4-5 місяць) переважно збільшуються поздовжні параметри верхньої щелепи, обличчя і черепа, починаючи з 6-го місяця відбувається превалювання зростання поперечних даних параметрів.
  Ключові слова верхня щелепа, органометрия, плід, людина
  Список цитованої літератури
  • Aleshkina O.Yu. Kraynie tipyi formyi osnovaniya cherepa cherepa / O.Yu. Aleshkina // Visn. problem biolog. i med. – 2003. – No. 3. – S. 7-9.
  • Bobrik I.I. Zakonomirnosti rozvitku kistok cherepa na riznih etapah morfogenezu / I.I. Bobrik, Z.Z. Masna // Visn. morfolog. – 2006. – T. 12, No. 1. – S. 113-115
  • Vovk Yu.N. Klinicheskaya anatomiya golovyi. Uchebnoe posobie. Chast 1 / Yu.N. Vovk // – Lugansk, - 2010. – 196 s.
  • Zaychenko A.A. Konstruktsionnaya tipologiya mozgovogo cherepa cheloveka / A.A. Zaychenko // VIsn. problem bIolog. I med. – 2003.– No. 3. – S. 12-13.
  • Ikramov V.B. Kraniometricheskie sootnosheniya verhney i nizhney chelyustey / V.B. Ikramov // Klin. anatom. ta operativ. hirurg. – 2009. – T. 8, No. 2. – S. 21-24.
  • Mazurova L.V. Izmenchivost nekotoryih parametrov kostnogo nYoba v vozrastnom aspekte i v svyazi s formoy cherepa / L.V. Mazurova, V.N. Nikolaenko, V.N. Salnikov // VIsn. problem bIolog. I med. – 2003. – No. 3. – S. 30-31.
  • Stepanenko V.V. Morfometricheskie osobennosti verhney chelyusti u detey i ih znachenie v prakticheskoy stomatologii: diss. ... kand. med. nauk: spets. 14.00.21 “Stomatologiya”, 14.00.02 “Anatomiya cheloveka”/ Valeriya Vadimovna Stepanenko. – M., - 2005. – 149 s.
  • Slobodyan O.M. Suchasni vidomosti pro budovu verhnoyi schelepi v rannomu periodi ontogenezu / O.M. Slobodyan, N.S. Korchinska // Klin. anatom. ta operativ. hirurg. – 2011. – T. 10, No. 3. – S. 58-63.
  • Slobodyan O.M. Suchasni vidomosti pro budovu verhnoyi schelepi v rannomu periodi ontogenezu / O.M. Slobodyan, N.S. Korchinska // Klin. anatom. ta operativ. hirurg. – 2011. – T. 10, No. 3. – S. 58-63.
  • Slobodyan O.M. RentgenanatomIya ta morfometrIya verhnoYi schelepi v drugomu trimestrI vnutrIshnoutrobnogo rozvitku / O.M. Slobodyan, N.S. Korchinska // Ukr. zh. klIn. ta laborator. med. – 2013. – T. 8, No. 3. – S. 98-101.
  • Shapovalova E.Yu. Vozrastnaya dinamika formirovaniya chelyustno-litsevogo apparata cheloveka v rannem periode prenatalnogo razvitiya / E.Yu. Shapovalova, A.N. Barsukov, G.A. Yunsi // Morfolog. – 2010. – T. 137, No. 2. – S. 77-81.
  • Borenstein M. Frontomaxillary facial angles in chromosomally normal fetuses at 11+0 to 13+6 weeks / M. Borenstein, N. Persico, C. Kaihura // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2007. – Vol. 30, № 5. – P. 737-741.
  • Faure J. Sonographic assessment of normal fetal palate using three-dimensional imaging: A new technique / J. Faure, G. Captier, M. Baumler // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2007. – Vol. 29, № 2. – P. 124-127.
  Публікація статті «Світ Медицини та Біології» №1(55), 2016 рік , 149-152 сторінки, код УДК 611.91.018-053.31:57.018.4