EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Науменко А.Н., Деева Ю.В., Васильев А.В.

  СООТНОШЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СЛУХОВОЙ И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ СМОДЕЛИРОВАННОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ


  Об авторе: Науменко А.Н., Деева Ю.В., Васильев А.В.
  Рубрика ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В работе исследовано состояние слуховой и вестибулярной функций у мышей в условиях эксперементальной сенсоневральной тугоухости. У животных со смоделированной сенсоневральной тугоухостью, по данным объективного исследования ОАЭПИ, определяются достоверные нарушения слуховой функции, по сравнению с интактными мышами контрольной группы. Также в ходе эксперемента было установлено нарушение вестибулярной функции внутреннего уха с помощью вестибулярных тестов.
  Ключевые слова модель СНП, сенсоневральной тугоухости, отоакустическая эмиссия, вестибулярная функция, мыши
  Список цитируемой литературы
  • Mitin Yu.V. Viznachennya stanu vnutrIshnolabIrintnogo tisku pri sensonevralnIy prigluhuvatostI za danim otoakustichnoyi emisiyi / Yu.V. Mitin, Yu.V. Deeva // Zhurn. VUShNIH, nosovih i gorlovih hvorob. — 2002. – No. 3– C. – S 54.
  • Novozhilova I.O. Svitovi tendentsiyi zrostannya rezistentnosti mikobakteriy tuberkulozu do protituberkuloznih preparativ (oglyad literaturi) / I. O. Novozhilova, V. M. Melnik, V. G. Matusevich // Ukrayinskiy medichniy chasopis – 2013. – No. 6
  • Hilov K.JI. Funktsiya organa ravnovesiya i bolezn peredvizheniya / K.JI. Hilov // L.: Meditsina. – 1969. – 279s.
  • Hrabrikov A.N. Harakteristika sensonevralnoy tugouhosti i perspektivyi ee differentsialnoy diagnostiki na osnove registratsii vyizvannoy otoakusticheskoy emissii /A.N. Hrabrikov// Vestnik otorinolaringologii. –2003. – No. 6. –S.17–19.
  • Hrabrikov A.N. Perspektivyi diagnostiki doklinicheskih form sensonevralnoy tugouhosti na osnove registratsii razlichnyih klassov vyizvannoy otoakusticheskoy emissii /A.N. Hrabrikov //Rossiyskaya otorinolaringologiya.– 2004.– No. 3.– S.113– 116.
  • Shidlovska T.V. Andreychenko C.B. Eksperimentalne doslIdzhennya kompleksnoYi dIYi shumu I rentgenIvskogo opromInennya na perekIsne okisnennya lIpIdIv ta aktivnIst antioksidantnih fermentIv golovnogo mozku u schurIv / T.V. Shidlovska, M.S. Kozak, I.O. Postrigam, M.O. Demchenko, C.B. Andreychenko // Zhurn. vushnih, nosovih I gorlovih hvorob. -2004. –No. 3. - S. 9-12.
  • Shidlovska T.V. Zagalni printsipi diagnostiki i likuvannya hvorih z sensonevralnoyu prigluhuvatistyu / T.V. Shidlovskaya, T.A. Shidlovska // Zhurn. vushnih, nosovih i gorlovih hvorob. - 2005. – No.4. - S. 2-17.
  • Asada Y. High– dose steroid therapy for sudden deafness– efficacy in severe cases / Y. Asada, H.Suzuki, S. Nakabayashi, M.Furukawa // Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho. – 1998. – Р. 1069– 1074.
  • Becvarovski Z. Rapid elevation of gentamicin levels in the human labyrinth following intravenous administration / Z. Becvarovski, E.M. Michaelides, J.M. Kartush [et al.] // Laryngoscope. – 2002. – P. 1163– 1165.
  • Kuliszewski M. A. A direct comparison of endothelial progenitor cell dysfunction in rat metabolic syndrome / M.A. Kuliszewski, M.R. Ward, J.W. Kowalewski [et al.] // Atherosclerosis. – 2012.
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №2(56), 2016 год, 137-140 страницы, код УДК 616.28-008.14-053:616-08