EnglishУкраїнська
 • Главная
 • Полезные ссылки
 • О журнале
 • Авторам
 • Редакционная коллегия

 • Статья
  Дубинская Г. М., Котелевская Т. М., Изюмская Е. М., Прийменко Н. О., Боднар В. А.

  ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ


  Об авторе: Дубинская Г. М., Котелевская Т. М., Изюмская Е. М., Прийменко Н. О., Боднар В. А.
  Рубрика МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  Тип статьи Научная статья.
  Аннотация В статье приведен опыт внедрения дистанционных технологий в последипломном образовании врачей на кафедре инфекционных болезней с эпидемиологией ВДНЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», что способствует реализации непрерывного медицинского образования, является одним из механизмов совершенствования качества профессиональной подготовки и имеет экономическую эффективность. Рассмотрены дальнейшие перспективы в условиях интенсивного развития информационных технологий.
  Ключевые слова дистанционное образование, последипломное обучение врачей, инфекционные болезни
  Список цитируемой литературы
  • Zhdan V. M. Dystantsiine navchannia v pisliadyplomnii osviti likariv / V. M. Zhdan, V. Yu. Shtompel, L. M. Silkina [ta in.] // Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Osnovni napriamky udoskonalennia pidhotovky kadriv u suchasnykh umovakh». Poltava, 26 bereznia, - 2015 r. – S. 90-91.
  • Zhdan V. M. Samostiina robota likariv-interniv na kafedri simeinoi medytsyny i terapii / V. M. Zhdan, Ye. M. Kitura, M. Yu. Babanina [ta in.] // Svit medytsyny ta biolohii. – 2016. – No. 4(58). – S. 142-144.
  • Dubynska H. M. Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia dystantsiinykh metodiv osvity na kafedri infektsiinykh khvorob z epidemiolohiieiu / H. M. Dubynska, L. M. Syzova, T. I. Koval [ta in.] // Materialy mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii «Problema intehratsii natsionalnykh zakladiv vyshchoi osvity do Yevropeiskoho osvitnoho seredovyshcha». – Kharkiv, 29-31 zhovtnia - 2012 roku. - S. 34-36.
  • Kazakov V. N. Telemeditsina / V.N. Kazakov, V. G. Klimovitskiy, V. A. Vladzimirskiy // – Donetsk: tipografIya OOO «Nord», - 2002. – 100 s.
  • Krevskiy I. G. Innovatsionnyie modeli organizatsii obucheniya s ispolzovaniem distantsionnyih obrazovatelnyih tehnologiy / I. G. Krevskiy // Menedzhment innovatsiy. – 2008. – No.3. – S.222-231.
  • Kapustianska A. A. Formy navchannia u suchasnykh vyshchykh medychnykh shkolakh / A. A. Kapustianska, N. V. Moisieieva [ta in.] // Svit medytsyny ta biolohii. – 2017. – No.3(61). – S. 198-200.
  • Elektron. resurs: http:// webinari.biz/
  Публикация статьи «Мир Медицины и Биологии» №4(62), 2017 год, 209-212 страницы, код УДК 37.018.43:378.6:61.46 – 021.68
  DOI 10.26724/2079-8334-2017-4-62-210-213